Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Jään sahaukset Simojoella on tehty ja jäänsahaus on menossa Ruohokarissa Liakanjoella josta siirrytään loppuviikosta Tornionjoen alaosalle. Alueella liikkujia varoitetaan avatuista railoista ja jään päälle tulevasta vedestä. (Lappi)

Lapin tulvatilanne 5.4.2017

Lapin alueella tulvat käynnistyvät yleensä Simojoelta, jossa perinteisesti jäät ovat liikkuneet Vapun tienoilla. Tällä hetkellä lämmin sää sulattaa lunta ja jäätä ja kevät etenee vauhdilla. Lähipäivinä sään kuitenkin ennustetaan viilenevän, ja lumen sulaminen pysähtyy reiluksi viikoksi.  Tämänhetkisen sääennusteen mukaan sää lämpenee kuun puolivälin jälkeen, jolloin sulaminen varsinaisesti käynnistyy ja jokien virtaamat kasvat.  Tässä vaiheessa näyttää siltä, että Simojoen tulvahuippu ajoittuu toukokuun alkuun ja jäät lähtenevät liikkeelle huhti - toukokuun vaihteessa. Suuruudeltaan tulvan oletetaan olevan keskimääräinen. Jääpatoriski on aina olemassa, ja sen vuoksi tulvatilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti. 

Muissa Lapin vesistöissä lumen sulamisen vaikutukset vedenkorkeuksiin alkavat näkyä vasta huhtikuun loppupuolella, ja suurimmat virtaamat saavutetaan toukokuun puolenvälin vaiheilla.  Tulvien suuruuden arvioidaan muodostuvan monin paikoin keskimääräiselle tasolle. Tornionjoen ja Ounasjoen latva-alueilla on kuitenkin runsaasti lunta ja sulamisajankohdan lämpötila ja sateet määrittävät tulvan suuruuden näillä jokijaksoilla.

Tässä vaiheessa on hyvä varmistaa, että ranta-alueilla ei ole mitään irtainta omaisuutta siten, että tulvavedet voivat viedä ne mennessään. Lapin alueella jäät ovat etenkin jokijaksoilla hieman tavanomaista heikommat, ja auringon säteet heikentävät paksunkin jään kantavuutta merkittävästi.  Tervettä järkeä ja naskalit mukaan, jos jäälle on tarkoitus mennä nauttimaan keväisestä säästä. 

Lapin ELY-keskus yhdessä pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa valmistautuu kevään tulvatilanteeseen tiivistämällä yhteistyötä ja muodostamalla yhteisen tulvatilannekuvan, jotta kaikilla toimijoilla on tarvittavat ja samalaiset tiedot tulvatilanteen kehittymisestä omien valmiutta nostavien toimien tekemiseen.     

Tulvatilanteen kehittymisestä tiedotetaan aktiivisesti koko kevään ajan.  Lapin ELY-keskuksen tiedotteet löytyvät osoitteesta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi.  

Tulvatilanteen kehittymistä vesistöennustemallien avulla voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa http://ilmatieteenlaitos.fi/tulvakeskus.  Tulvakeskuksen laatima ajankohtainen vesitilanne koko maan osalta löytyy verkosta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/vesitilanne.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasintuntija Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397

Johtava vesitalousasintuntija Timo Alaraudanjoki, puh 0295 037 282

Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391

Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, puh. 358 295 037 406


Alueellista tietoa