Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys laski 6,2 % vuoden takaisesta (Pohjois-Pohjanmaa)

Työttömyys laski helmikuussa Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli helmikuun lopussa lomautetut mukaan lukien 26 770 työtöntä työnhakijaa ja työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna liki 1 800:lla (-6,2 %). Työttömyys laski helmikuussa suhteellisesti saman verran kuin tammikuussa. Työttömyyden lasku koski miehiä (-8,1 %) enemmän kuin naisia, mutta naisilla työttömyyden lasku voimistui ja oli nyt -3,6 %.  Lomautettujen määrä laski ja aktiivitoimissa oli työnhakijoita enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen helmikuu työllisyyskatsauksesta.                    

Lomautettuna oli helmikuun lopussa 1 905 henkilöä, mikä on noin 480 vähemmän kuin vuosi sitten. Tammikuusta lomautettujen määrä nousi hieman. Lyhennetyllä työviikolla työskenteli 530 työntekijää. Määrä oli hieman suurempi kuin viime vuoden helmikuussa. Maaliskuun alussa TE-toimistoon tuli työnantajilta neljä yhteensä 115 henkilöä koskevaa ennakkoilmoitusta uusista alkavista lomautuksista Oulun, Raahen ja Ylivieskan seuduilla.

Helmikuussa alle 25-vuotiaiden työttömyys laski edelleen. Nuoria työttömiä oli nyt 4 360, mikä on 390 (-8,2 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Tammikuuhun verrattuna nuorten työttömyys laski 240 henkilöllä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 500, mikä on 350 henkilöä ja 3,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Tammikuun lopusta työttömyys laski tässä ikäryhmässä 110:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli helmikuun lopussa 8 020. Määrä laski tammikuusta 150 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli 510 henkilöä matalampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen kohdistui sekä miehiin että naisiin. Miesten määrä väheni edellisestä vuodesta -7,5 % ja naisten määrä noin puolet vähemmän eli -3,8 %. Pitkäaikaistyöttömyyden lasku jatkui, sillä muutosprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt -6,0 %, kun se kuukausi sitten oli -3,5 %.

Helmikuun aikana uusia työpaikkoja avattiin TE-toimistossa 3 460

Helmikuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 6 420 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 3 460 ja niiden määrä laski vuoden takaisesta 250:llä. Työpaikkoja myös täyttyi kuukauden aikana vähemmän kuin vuosi sitten eli 315. Kuukauden lopussa haettavana oli edelleen 3 590 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Eniten eli 1 020 paikkaa avattiin muille työntekijöille. Seuraavaksi eniten tuli tarjolle työpaikkoja palvelu- ja myyntityöntekijöille (850), asiantuntijoille (530), erityisasiantuntijoille (380) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (270). Lisäksi avattiin mm. 195 paikkaa prosessi- ja kuljetustyöntekijöille, 135 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin, 40 paikkaa maa- ja metsätalouteen sekä 20 paikkaa johtajille.

Palveluissa olevien määrä nousi 680:llä vuoden takaisesta

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli helmikuun lopussa 9 730 työnhakijaa. Määrä nousi tammikuusta 260:llä. Viime vuoden helmikuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 680 (+7,5 %) henkilöä enemmän. Yksityiselle sektorille työllistyminen lisääntyi eniten (+280). Palveluissa olevien määrät olivat helmikuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 400), kuntouttavassa työtoiminnassa (2 065), työllistettynä tai työharjoittelussa (1 720) ja työvoimakoulutuksessa (1 280) olevilla. Työttömien aktivointiaste (26,7 %) nousi viime vuoden helmikuusta (24,1 %).

Vuositason työttömyyskehitys positiivinen 26 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 14,4 %. Työttömyysaste laski vuoden takaisesta 26:ssa alueen kunnassa. Reisjärvellä, Pyhännällä ja Pudasjärvellä työttömyysaste nousi hieman ja Siikalatvassa se pysyi ennallaan. Tammikuusta helmikuuhun työttömyysaste laski 18 kunnassa ja oli helmikuussa alle 10 prosenttia kahdessa kunnassa; Merijärvellä (9,4 %) ja Limingassa (9,6 %).  Korkeimmat työttömyysasteet olivat helmikuussa Vaalassa (18,0 %), Pudasjärvellä (17,9 %), Taivalkoskella (17,5 %), Iissä (16,9 %) ja Oulussa (16,0 %).

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus):
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Helena Suvanto (tilastot), 0295 038 235, 050 390 2364
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Vs. Johtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Vs. Palvelujohtaja Tarja Jokimäki, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 595
TE-toimiston vaihde 0295 056 500
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Seuraava tiedote ilmestyy torstaina 27.04.2017


Alueellista tietoa