Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Työllisyystilanne; Työttömien työnhakijoiden määrä vähenee nopeasti

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2017 helmikuussa huomattavasti matalampi kuin vuoden 2016 helmikuussa. Avoimien työpaikkojen vaikutus on alkanut näkymään työttömyyden kehityksessä. Kevään 2017 tilanteen kehittymiseltä suotuisaan suuntaan odotetaan paljon.  Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 2017 helmikuussa 33 956 henkilöä, laskua vuositasolla 4 328 henkilöä eli yli yksitoista prosenttia. Työttömyysaste oli 13,9 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 12,6 prosenttia. Kaikissa Pirkanmaan kunnissa työttömien työnhakijoiden määrä laski tai säilyi entisellä tasolla vuoden 2017 helmikuussa verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan.  Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen haaste samoin työttömien miesten työllisyyskehitys, jossa onneksi näkyy valonpilkahduksia. Uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvu ei ole hidastunut. Rekrytointiongelmat ovat hieman vähentyneet. Rakennus-,korjaus ja valmistustyössä sekä prosessi- ja kuljetustyössä työttömyys oli vähentynyt paljon. Tämä kuvaa tilannetta jossa teollisuuden ja rakentamisen selkeä kasvu on alkanut. Yleisesti ottaen avoimien työpaikkojen määrän kasvu kyllä kertoo talouden alkavan kohentua vähitellen.

Pirkanmaan helmikuun 2017 tyollisyyskatsaus (pdf)

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pirkanmaa.aspx

 

 


Alueellista tietoa