Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Miten Närpiönjoen tulvavedet leviävät? (Pohjalaismaakunnat)

Närpiönjoen tulvavaarakartoitus on valmistunut ja on nyt käytettävissä ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat. Laaditut kartat kertovat tulvan peittävyydestä ja vesisyvyydestä erilaisilla tulvan todennäköisyyksillä. Kartoitus antaa hyvät pohjatiedot erityisesti tulviin varautumiseen ja maankäytön suunnitteluun. Kartoitus ulottuu sekä Närpiön että Kurikan kaupunkien alueelle. Merkittävimpiä tulvariskialueita on Pirttikylässä ja Jurvan taajamassa Kyläjoen varrella.  

Närpiön kaupungin alueella kartoituksen kustannuksista vastasivat Närpiön kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kaupunki ja ELY-keskus jatkavat yhteistyötä tänä vuonna selvittämällä tulva-alueilla olevien asukkaiden määrän, tulvan alle jäävä tiestön sekä erilaiset tulvasta mahdollisesti kärsivät erityiskohteet. Tätä selvitystä nimitetään tulvariskikartoitukseksi.

Kurikan alueella tehdyn kartoituksen kustannuksista on vastannut ELY-keskus. Tältä osin kartoituksen tietoja tarvitaan meneillään olevassa Kivi- ja Levalammen valuma-alueen muutosten suunnittelussa.

Tulvakartoitusta varten Närpiönjoen pohjan geometria mitattiin ja tulva-aikoina kerättiin vedenkorkeushavaintoja, joiden avulla Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho laati virtausmallinnuksen Västerfjärdenin altaalta Kivi- ja Levalammen tekojärveen saakka. Virtausmallinnuksen ja Maanmittauslaitoksen maaston korkeusaineiston perusteella arvioitiin tulvan leviäminen kartoitettavalla alueella erisuuruisilla tulvilla. Erillisiä arvioita on tehty esimerkiksi keskimäärin 20, 50, 100 ja 250 vuodessa toistuvilla tulvilla.

Närpiönjoen alueella on sattunut useita uhkaavia tulvatilanteita. Esimerkiksi elokuussa 2016 rankkasateet nostivat joen virtaamaa erittäin nopeasti ja vesi tulvi pelloille, teille ja kellareihin. Tulvatilanne vastasi noin keskimäärin kerran 15 vuodessa toistuvaa tulvaa. Vuoden 2014 marraskuussa ja 2013 huhtikuussa koettiin jopa hieman tätä suuremmat tulvat. Lisäksi jääpadot ovat useina keväinä aiheuttaneet ongelmia mm. Pirttikylän ja Ylimarkun alueilla.  

Taustatietoja:

Lisätietoja:  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

  • vesitaloussuunnittelija Petter Höglund, puh. 0295 027 810
  • ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962

Närpiön kaupunki:

  • tekninen johtaja Edd Grahn, puh. 0500 560 851

Alueellista tietoa