Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Rapujen elinympäristöjä kunnostetaan Perhonjoella (Pohjalaismaakunnat)

Perhonjoen säännöstelystä aiheutuneiden raputaloudellisten haittojen vähentämiseen tähtääviä kunnostuksia tehdään Alavetelissä Murikankosken yläpuolisella jokialueella ja Kaitforsin vähävetisessä uomassa. Kunnostuksissa jokiuoman ja järviryhmän koville pohjille sijoitetaan vaihtelevan kokoista kivimateriaalia, jonka välit ja kolot tarjoavat suojapaikkoja erikokoisille ravuille. Kivirakenteet ovat saarekkeita tai ranta-alueilta alkavia, noin 10 metrin etäisyydellä toisistaan olevia uoman poikkisuuntaisia kiviraitoja. Kivirakenteet sijoitetaan veteen siten, että vesistön muulle käytölle ei aiheudu haittaa.

Perhonjoen raputaloudellinen kunnostus on aluehallintoviraston Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle määräämä velvoitetyö.  Perhonjoen säännöstelyn ja Kaitforsin voimalaitoksen käytön on arvioitu haitanneen Perhonjoen alaosan kehittämismahdollisuuksia vuoden 2004 jälkeen. Aiemmin haittoja ei ole arvioitu aiheutuneen, koska alueella oli tällöin rapurutto.

Kunnostettavat kohteet sijaitsevat Perhonjoen pääuomassa Kattilakosken alueella Kaustisella, keskiosan järviryhmässä Kaustisella ja Kruunupyyssä sekä pääuomassa Kruunupyyssä ja Kokkolassa. Kunnostuksien jälkeen tehtävät rapuistutukset sijoittuvat kunnostuskohteiden lisäksi Ullavanjokeen ja Värabäcken-nimiseen sivupuroon Kokkolassa. Kunnostukset aloitettiin viime talvena ja jatkuvat todennäköisesti vielä kahtena seuraavana talvena. Kunnostustyön urakoitsijana toimii Hulden & Söner Ab.

Lisätietoja:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Tommi Seppälä, puh. 0295 027 932
  • Rakennusmestari Usko Lintinen, puh. 0295 027 872

Alueellista tietoa