Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Tammikuu keskimääräistä lauhempi ja vähäsateisempi (Pohjois-Karjala)

Tammikuu oli tänä vuonna koko maassa tavanomaista lauhempi. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Karjalassa keskilämpötila vaihteli noin kuuden ja kahdeksan pakkasasteen välillä. Normaalisti tammikuussa on 3 - 4 astetta kylmempää.

Tammikuun sademäärä oli ympäristöhallinnon seurantapaikoilla Kontiolahdella sekä Koita- ja Jänisjoella 18 – 23 mm. Keskimääräinen tammikuun sademäärä em. paikoilla on 43 mm.
Kuukauden lopussa lumen syvyys vaihteli maakunnan alueella 20 – 40 cm, kun se tavallisesti on lähes puoli metriä. Eniten lunta on Ilomantsin itäosissa.
Lumen vesiarvo (mm) eli lumikuorma (kg/m2) oli kuukauden päättyessä em. seurantapaikoilla keskimäärin 104 mm (kg/m2), kun se tavallisesti on 101 mm (kg/m2).

Järvien vedenpinnat olivat tammikuun lopussa yleisesti ottaen ajankohtaan nähden tavanomaista alempana. Pielisen vedenkorkeus oli 8 cm ja Orivesi-Pyhäselän Arvinsalmen asteikon mukaan 3 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskitason alapuolella. Pienemmistä järvistä Ruunaan vedenkorkeus oli tammikuun lopussa 9 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Viinijärven vedenkorkeus vastaa ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa. Muista poiketen Kajoonjärven vedenpinta oli tammikuun lopussa 11 cm normaalia korkeammalla.
Suomen ympäristökeskuksessa laaditun ennusteen mukaan Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus laskee noin 5 cm helmikuun aikana. Pielisen vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän lähellä nykyistä tasoa aina maaliskuun alkuun saakka.

Suurimpien jokien keskivirtaamat olivat tammikuussa noin 90 % tavanomaisesta. Pienempien jokien virtaamat vaihtelivat tammikuussa. Esimerkiksi Saramojoella Roukkajankoskella kuukauden keskivirtaama oli kolmanneksen normaalia suurempi. Jänisjoen Ruskeakoskella virtaama oli lähes tavanomainen, kun taas Höytiäisen kanavalla Puntarikoskella virtaama oli neljänneksen normaalia pienempi.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjavedenkorkeus vaihteli tammikuun lopussa ajankohdan keskiarvon molemmin puolin. Nurmeksen Juutilankankaalla pohjavesi on 11 cm keskiarvoa korkeammalla. Kontiolahden Jaamankankaalla ja Jakokoskella sekä Ilomantsin Kuuksenvaarassa pohjaveden korkeus on 1 – 15 cm keskiarvoa alempana. Routaa em. mittauspaikoissa oli keskimäärin 5 cm, kun sitä normaalisti on 17 cm.

Jäänpaksuus vaihtelee Pohjois-Karjalassa reilusta 30 cm:stä lähes puoleen metriin. Pyhäselän Roukalahdella jäänpaksuus oli tammikuun 30. päivä 44 cm ja Pielisellä Nurmeksessa 37 cm. Pyhäselän jää oli 4 cm tavanomaista paksumpaa ja Pielisen 8 cm normaalia ohuempaa.

Lisätietoja

Vesitaloussuunnittelija Esa Päivinen, puh. 0295 026 218, esa.paivinen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa