Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Huntsmanin pigmenttitehtaan tulipalon ympäristövaikutukset tarkentuneet (Satakunta)

Sammutusvesien huuhtomat päästöt

Huntsman P&A Finland Oy:n Porin pigmenttitehtaalla syttyi maanantaiaamuna 30.1.2017 suuri tulipalo, jonka sammutustyöt jatkuivat lähes kahden vuorokauden ajan. Tulipalossa muodostui runsaasti sammutusvesiä, jotka purkautuivat tehtaan jäähdytysvesialtaiden kautta Pihlavanlahteen. Vesistöön johdettavan veden pH on ollut poikkeuksellisen matala, 2,5–3,5, maanantai-illasta 31.1. alkaen. Tuhoutuneilta tehtaan alueilta on sammutusveden joukkoon päätynyt prosessissa olleita happoja, tuotteita ja raaka-aineita. Päästön määrä ja vaikutuksia on seurattu tihennetyllä tarkkailulla, josta on sovittu tehtaan ympäristölupaa valvovan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja toiminnanharjoittajan kesken.

Metallipitoisuudet kohosivat hieman vesistössä päästöpaikan lähistöllä

Sammutusvesipäästöjen vaikutuksia vesistöön on tutkittu Kokemäenjoen suistossa Kolpanlahdella. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on ottanut vesinäytteitä 30.1., 31.1. ja 1.2. neljästä säännölliseen velvoitetarkkailuun kuuluvasta havaintopaikasta ja kahdesta lisäpisteestä sammutusvesien purkautumispaikan läheltä. Näytteet on otettu pintavedestä jään alta ja pohjan läheltä, ja niistä on tutkittu tavanomaisen analytiikan lisäksi laaja valikoima metalleja. Paikalla on käytetty myös kenttämittaria, jolla on mm. havainnoitu veden pH-arvoja ja sähkönjohtavuutta.

Alkuviikolla otettujen vesinäytteiden ja kenttämittausten perusteella veden pH-arvot ja sähkönjohtavuus eivät ole poikenneet tavanomaisesta. Tiistaina, jolloin sammutusvesien kuljettamat päästöt olivat suurimmillaan, titaani-, kromi-, sinkki- ja kuparipitoisuudet olivat kohonneet myös purkupaikan lähellä vesistössä. Pitoisuudet eivät noususta huolimatta olleet suuria. Keskiviikon näytteissä pitoisuudet eivät enää olleet koholla. Myös rauta-arvot olivat purkupaikkaa lähellä suurempia. Etäämmällä sijaitsevissa havaintopaikoissa ei havaittu muutoksia. Tänään perjantaina 3.2. otetaan seuraavat vesinäytteet.

Tehtaan läheisyydestä Kolpanlahdelta on tulipalon jälkeen saatu saaliiksi muutamia vaurioituneita kaloja. Kalanäytteenotolla selvitetään mahdollisia kalastovaikutuksia.


Lisätietoja:

Laitosvalvonta ja päästöt: Ylitarkastaja Anna Laiho 0295 022 889

Vesistövaikutukset: Ylitarkastaja Heli Perttula 0295 022 925

Kalastovaikutukset: Kalastusbiologi Mika Sivil 0295 023 045


Alueellista tietoa