Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Iin Pahkakosken tuulivoimapuiston YVA-selostus vireille (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Iin Pahkakosken tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Lagerwey Development Oy suunnittelee Iin kunnan alueelle enintään 32 tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho tulisi olemaan enintään noin 160 MW. Hankealue sijoittuu Oulun kaupungin alueen sisällä sijaitsevalle Iin kunnan Pahkakosken enklaaville. Selostuksessa on tarkasteltu kolmea eri toteutusvaihtoehtoa ja hankkeen toteuttamatta jättämistä sekä viittä erilaista sähkönsiirtoratkaisua.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 31.1. - 31.3.2017 virka- tai aukioloaikoina Oulun ja Iin kunnissa sekä Yli-Iin hyvinvointipisteessä sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/iinpahkakoskentuulivoimahankeYVA.

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 23.2.2017 klo 18.00 Kierikkikeskuksessa osoitteessa Pahkalantie 447, 91200 Yli-Ii. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee esittää viimeistään 31.3.2017 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: PL 86, 90101 OULU, tai mieluiten sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 31.5.2017 mennessä.

Lisätietoja:

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jari Määttä, puh. 029 503 8384
Hankkeesta vastaa Lagerwey Development Oy, Jaakko Leppinen, puh. 040 1881 297
YVA-konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306 ja Minna Tuomala, puh. 040 555 8674.


Alueellista tietoa