Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Valkeakosken voimalaitoksen juoksutusta rajoitetaan 3.2. alkaen (Pirkanmaa)

UPM-Kymmene Oyj ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet Valkeakosken voimalaitoksen juoksutuksen rajoittamisesta 3.2. alkaen Mallasveden ja siihen liittyvien järvien vedenkorkeuksien liiallisen alenemisen estämiseksi. Voimalaitoksen lupa mahdollistaa juoksutuksen rajoittamisen, jos Mallasveden vedenkorkeus uhkaa laskea luvassa esitetyn raja-arvon (NN+ 83,64 m) alapuolelle. Muutoin voimalaitoksen on juoksutettava luonnonmukaisen purkautumiskäyrän mukaisesti. Juoksutusta rajoitetaan siten, että luonnonmukaista purkautumiskäyrää vastaavasta juoksutuksesta vähennetään 10 m3/s. Juoksutusrajoitus on voimassa toistaiseksi, kunnes raja-arvon alitusuhka väistyy.

Mallasveden ja siihen liittyvien järvien vedenkorkeus on ollut syksystä alkaen raja-arvon alapuolella. Juoksutusrajoituksiin ei kuitenkaan ole ryhdytty Mallasveden alapuolisen Vanajaveden alhaisten vedenkorkeuksien vuoksi, jotka liittyivät varautumistoimiin Lempäälän kanavan kunnostamiseksi. Kanavakunnostusten jälkeen syksylle ja alkutalvelle tyypilliset sateet jäivät tulematta, minkä vuoksi Mallasveden vedenkorkeus ei noussut raja-arvon yläpuolelle.

Viime aikoina Mallasveden vedenkorkeus on ollut edelleen laskusuunnassa ja talven vähälumisuuden myötä kevään suurimmat vedenkorkeudet ovat ennusteiden mukaan jäämässä selvästi keskimääräisiä arvoja alemmaksi. Ennusteen mukaan edes tavanomaista suuremmat sateet lopputalvesta ja keväällä eivät nosta vedenkorkeuksia keskimääräisille kevätkorkeuksille.

Alhaiset kevätkorkeudet merkitsevät sitä, että Mallasveden raja-arvon alittuminen on hyvin todennäköistä, kun vedenkorkeus laskee kesälle tyypilliseen tapaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus:


Alueellista tietoa