Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Hämeenlinnan Engelinrannan alueelle maaperän puhdistamista koskeva päätös (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen koskien Hämeenlinnan kaupungissa Engelinrannan alueella toteutettavia maaperän puhdistustoimia. Kohde sijaitsee Engelinrannan yleiskaava-alueella sisältäen useita kiinteistöjä.

Kohteen kunnostusmenetelmä on massanvaihto. Työt on suunniteltu alkavaksi Hämeensaaren puistossa maaliskuussa 2017 (alue jossa ollut ennen mm. pesäpallokenttä ja tenniskenttä). Vuoden 2017 urakka-alueeseen kuuluu myös uimahallin edustalla oleva uimaranta ja puretun Hämeenkaaren kiinteistön tontti. Muut Engelinrannan osayleiskaavan alueet kunnostetaan myöhemmin. Aikatauluarviot ovat alustavia ja todelliset toteutusajat voivat poiketa niistä. Engelinrannan alueen kehittämistä koskevasta tiedotuksesta vastaa Hämeenlinnan kaupunki.

Hämeensaaren alue on lähes kokonaan entistä Vanajaveden pohjaa. Alueella on tehty täyttöjä ja täytteenä on käytetty mm. jätettä. Alueella on toiminut 1960-luvulle asti Vikmaninlahden kaatopaikka, jonka sijainnista, täyttö- ja toimintahistoriasta ei ole aivan tarkkaa tietoa.

Kohdealueen maaperässä on todettu öljyhiilivetyjä, metalleja ja PAH-yhdisteitä (polyaromaattiset hiilivedyt). Lisäksi täyttökerroksessa on todettu maan seassa laajalti jätettä. Todetut jätteet ovat pääosin yhdyskuntajätettä vanhan kaatopaikan alueella sekä rakennusjätettä muualla, kuten puuta, tiiltä, rautaa ja asfalttia.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon ja jätteet poistetaan määrättyyn syvyyteen. Pilaantuneet maat ja jätteet kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Ympäristöasiantuntija Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246, maria.borg(at)ely-keskus.fi 

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037, kirsi.elomaa(at)ely-keskus.fi        

 

 


Alueellista tietoa