Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

ESR-hankkeilla osaamista ja osallisuutta Etelä-Pohjanmaalle (Etelä-Pohjanmaa)

Vuosina 2014 - 2016 on Etelä-Pohjanmaalla ollut käytössä alueellista ESR-rahoitusta 5,095 miljoonaa euroa. Tällä on rahoitettu 16 hanketta. Olemmekin voineet rahoittaa Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman ja Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteita toteuttavia hankkeita. ESR-rahoitusta on sidottu ja varattu hankkeisiin tällä hetkellä jo 4,8 miljoonaa euroa.  Vuosien 2014 - 2016 ESR-rahoituksesta on käyttämättä enää 6 % eli noin 300 000 euroa.  Vuoden 2017 määrärahat tulevat meille käyttöön keväällä 2017.

ESR-hankkeita rahoitetaan siten, että valitut hankkeet käsitellään kolmen eri toimintalinjan kautta. Jokaisella toimintalinjalla on omat periaatteensa, millaiseen toimintaan rahoitusta voidaan myöntää.

Toimintalinjan 3 hankkeilla voidaan tukea nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista mikro- ja pk-yrityksissä sekä työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaista tasa-arvoa.

 • Digivaattori -hankkeen tavoitteena on nostaa valmistavan teollisuuden pk-yritysten tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäämällä pk-yritysten henkilöstön osaamista digitalisaation ja teollisen internetin mahdollisuuksista tuotannon ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa järjestetään koulutusta (14 eri teemaa) ja tuodaan esiin yritysten digitalisaation hyviä sovelluksia. http://www.seamk.fi/fi/Tutkimus-amp;-kehittaminen/Projektit/Projektien-omia-sivuja/Digivaattori

Toimintalinjan 4 hankkeilla kehitetään ja vahvistetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita sekä parannetaan kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjontaa ja laatua.

 • JoPo -Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/jopo-jopparilta-polkimille-urasuunnittelussa-3/. Hankkeen tavoitteena on saada ammattikorkeakoulun opiskelijat tarakalta pyörän sarviin ja viemään aktiivisesti uraansa eteenpäin kohti tutkinnon jälkeistä työllistymistä. Hankkeen työpajoissa on tarjolla työkaluja urasuunnittelun tueksi opiskelijoille sekä SeAMKin uraohjauksen parissa työskenteleville. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden työelämätuntemusta ja antaa heille mahdollisuuksia solmia kontakteja potentiaalisiin työnantajiin jo opintojen aikana.
   
 • STEP ON hankkeessa kehitetään opiskelijoiden ja työpajan valmentautujien valmiuksia toimia digiympäristöissä niin opinnoissa, työnhaussa kuin työelämässä, edistetään oppilaitosten ja pajojen yhteistyönä nuorten ja aikuisten työllistymistä tarjoamalla heille avoimia oppimisympäristöjä, jotka tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintojen ja koulutuksen perusteita sekä tuetaan nuorten ja aikuisten siirtymistä työelämään. http://www.sedu.fi/fi/Tietoa-Sedusta/Hanketoiminta/Step-on
   
 • Suunnitelma B http://www.epopisto.fi/projektit_ja_hankkeet/suunnitelma_b.php . Hankkeen sisältönä on nopeuttaa opiskelijoiden pääsyä toisen asteen koulutuksen jälkeen yliopistoon ja vähentää toisen asteen ja yliopisto-opiskelun nivelvaiheeseen sijoittuvaa työttömyyttä helpottamalla yliopisto-opintojen aloittamista avoimen yliopiston kautta heti toisen asteen opintojen jälkeen. Hankkeessa lisätään lukioiden, vapaan sivistystyön ja avoimen yliopiston yhteistyötä ja parannetaan opiskelijoiden valmiuksia yliopistojen pääsykokeisiin. Ilman opiskelupaikkaa yliopistossa jääneiden itsetuntoa ja -luottamusta kohennetaan ohjaamalla opiskelijoita vaihtoehtoisille opintopoluille.
   
 • Roadmanual http://www.rytmi-instituutti.fi/projektit/. Roadmanual (2015 - 18) tuottaa koulutusta ja tietoa musiikin tekemisestä sekä musiikkibisneksestä artisteille, muusikoille ja muille alan toimijoille.

Toimintalinjan 5 hankkeilla parannetaan työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä.

 • OsKu – hankkeen tavoitteena on vahvistaa kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyisyyttä ja yhteiskunnallista osallisuutta kehittämällä kohderyhmää tukevia kuntouttavia palveluja ja niiden sisältöjä. Palvelujen kehittämistä toteutetaan vahvistamalla ja lisäämällä työelämävalmiuksia ja osallisuutta edistävää toimintaa kunnissa ja paikallisissa yhdistyksissä, luomalla ja vakiinnuttamalla uusia työtoiminnan muotoja ja kehittämällä sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä. Hankkeeseen osallistuvien kuntien kautta luodaan pohjaa maakunnalliselle sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen verkostolle. Hanke toimii Etelä-Pohjanmaalla Alajärven, Alavuden, Lapuan, Soinin ja Vimpelin alueella. http://www.hanketuloskortti.fi/hanketuloskortti/osku-hanke/

Liitteet:

 

Lisätietoa

Johanna Latvala
Rahoitusasiantuntija
ELY-keskus
Puh. 0295 027 700

 


Alueellista tietoa