Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Koitajoki - Koitere -foorumi järjestetään Ilomantsissa ensimmäisen kerran 31.1.2017 klo 18 - 20 (Pohjois-Karjala)

Yksinkertaiseen kysymykseen "Mitä kestävä luonnonvarojen käyttö on Koitajoen alueella?" ei ole yksinkertaista vastausta. 

Koitajoen valuma-alue on Ilomantsin ydin. Asutus sekä monipuoliset elinkeinot ja virkistystoiminta sitovat monin tavoin asukkaat ja vierailijat Koitajoen vaikutuspiiriin.

Koitajoki on mm. maamme siian istutuksille olennaisen planktonsiian kotipaikka. Vesistöalueen monipuolinen vesiluonto tunnetaan myös retkeily- ja virkistysalueena laajalti. Valuma-alueella sovitetaan yhteen mm. matkailua, metsästystä, marjastusta, turvetuotantoa ja kaivannaistoimintaa. Alue on myös yli kuudentuhannen ilomantsilaisen kotipaikka.

  • Ilomantsin kunnantalolla 31.1.2017 klo 18 - 20 pidettävässä Koitajoki - Koitere -foorumissa keskustellaan alueen monipuolisen toiminnan arvoista sekä niiden säilyttämisestä ja parantamisesta.  Paikalliset näkökulmat alueen kehittämiseen ovat erityisen tärkeitä.  

Koitajoki - Koitere -foorumi on osa vuoden 2016 lopulla toimintansa aloittaneen Freshabit Koitajoki -yhteistyöryhmän työkalu. Keskeisistä alueellisista toimijoista muodostettu ryhmä kokoaa työskentelyn pohjaksi kokonaisvaltaisen käsityksen alueen luonnonvaroista ja niiden käytöstä sekä tekee aloitteita luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi. Yhteistyöryhmän tavoitteena ovat Freshabit-hankkeen toimia täydentävät käytännön työt sekä alueen tunnettuuden parantaminen.

Koitajoki - Koitere -foorumista kehitetään Ilomantsiin pysyvää alueellista yhteistoimintamuotoa.

Freshabit Koitajoki on kansallisen LIFE IP Freshabit -hankkeen Koitajoen valuma-alueelle sijoittuva osahanke, jonka koordinoinnista vastaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Hankkeen kansalliset verkkosivut

 

Lisätietoja Freshabit Koitajoki –yhteistyöryhmästä ja sen työstä

  • Hannu Luotonen (sihteeri), puh. +358 295 026 200, hannu.luotonen(at)ely-keskus.fi
  • Timo J. Hokkanen (sihteeri), puh. +358 295 026 181, timo.hokkanen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa