Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Maantien 855 parantaminen välillä Yli-Olhava - Tannila (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii maantielain mukaista tie- ja rakennussuunnitelmaa maantielle 855 Yli-Olhavan ja Tannilan välille Iin kunnassa ja Oulun kaupungissa. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisölle tiistaina 17.1.2017 klo 17.00 - 19.00 Yli-Olhavan maamiesseuran talolla, osoitteessa Oijärventie 1091 Yli-Olhava.

Maantie on nykyisellään sorapintainen ja osittain tiejaksolla esiintyy kantavuuspuutteita. Raskas liikenne rasittaa tierakennetta ja tien runko kärsii kuivatuspuutteista.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa ympärivuotista liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tie levennetään 7,0 metrin levyiseksi, tien kantavuutta parannetaan, tie päällystetään sekä tien kuivatusta parannetaan kaivamalla tielle sivuojat ja laskuojat. Tie parannetaan pääosin nykyiselle paikalleen. Tien vaakageometriaa parannetaan jyrkimpien kaarteiden kohdilta.

Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2017 ja rakennussuunnitelma keväällä 2017. Alustavasti on arvioitu, että hanke toteutetaan vuosina 2017 - 2018. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 6,0 miljoonaa euroa.
 

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259, [email protected]
Hankintapalvelukonsultti Harri Pousi, PMP OY, puh. 0400 884 138, [email protected]
Projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, Sito Oy, puh. 040 735 1998, [email protected]


Alueellista tietoa