Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Puustoa raivataan valtatiellä 8 Vaasan pohjoispuolella (Pohjanmaa)

Hirvionnettomuudet ovat lisääntyneet merkittävästi valtatiellä 8 välillä Vassorinlahti - Ölis, Mustasaaren ja Vöyrin kunnissa.

Vuonna 2016 hirvionnettomuuksia tapahtui kyseisellä osuudella 6 kpl. Hirvionnettomuuksien ehkäisyyn on nyt päätetty lähteä siten, että ensimmäisenä toimenpideratkaisuna Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennevastuualue poistaa puuston ja vesakon valtatie 8:n suoja-alueelta näkyvyyden parantamiseksi. Tien suoja-alue ulottuu 20 metriä tien keskiviivasta tien molemmin puolin.

Tämä toimenpide avartaa tieympäristöä ja hirvet on helpompi havaita. Hirvionnettomuuksien ehkäisyyn on useita vaihtoehtoja, joista tämä toimenpide on edullisempi kuin valaistuksen tai hirviaidan rakentaminen, jotka olisivat tehokkaimmat toimenpiteet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimittaa maanomistajille ilmoituksen puuston poistosta ja viestin siitä, että maanomistajat voivat halutessaan omatoimisesti poistaa puuston maaliskuun loppuun mennessä.

ELY-keskus aloittaa puuston poiston huhtikuussa ja työ on valmis syyskuussa 2017. Puuston kaato, kuormaus ja poiskuljetus suoritetaan päällystetyn ajoradan ulkopuolella siten, ettei työ häiritse valtatien liikennettä. Kaatotyöstä varoittavat liikennemerkit asennetaan tarvittaessa.  

Raivausjaksolla olevien turkistarhojen kanssa sovitaan korjuuajankohdasta, ettei aiheuteta vahinkoa elinkeinotoiminnalle korjuutyöstä aiheutuvalla melulla.

Kartta

Lisätietoja:

Mikael Björses
Liikenneturvallisuussuunnittelija
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 040 167 6330 ja                 

Kaj Lytts
Aluevastaava
ELY-keskus
Puh. 0295 027 735


Alueellista tietoa