Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtatielle 9 suunnitellaan parannuksia (Keski-Suomi)

Vuoden 2017 aikana käynnistetään maantielain mukaisten suunnitelmien laatiminen valtatien 9 parantamisesta välillä Kanavuori-Lievestuore. Suunnitelmiin sisältyy mm. valtateiden 9 ja 13 liittymän parantaminen, ohituskaistoja sekä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyjä.

Tiesuunnitelmassa tutkitaan ohituskaistojen rakentamista Kanavuoren ja Lievestuoreen välille. Tieosuus on mäkinen ja mutkainen ja sillä on runsaasti yksityistieliittymiä. Ongelmallisesta geometriasta johtuva ohituspaikojen puute ja suuri liittymätiheys aiheuttavat sujuvuus ja turvallisuusongelmia haitaten sekä elinkeinoelämän kuljetuksia että työmatkaliikennettä. Suurissa mäissä raskaiden ajoneuvojen nopeudet laskevat jopa alle 60 kilometriin tunnissa. Liikenne jonoutuu ja matka-ajat kasvavat, koska ohitus-mahdollisuuksia on niukasti.

Yleissuunnitelmassa tutkitaan valtateiden 9 ja 13 liittymän parantamista eritasoliittymäksi. Liittymä on nykyisin 4-haarainen tasoliittymä, jossa on pahoja sujuvuus ja turvallisuusongelmia. Liittymä on Keski-Suomen onnettomuusaltteimpia. Liittymän toimimattomuudesta aiheutuu merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille ja pitkän matkan bussiliikenteelle, koska odotusajat valtatiehen 9 liittymisessä kasvavat ajoittain pitkiksi. Eritasoliittymän myötä pystytään myös luomaan valtatielle 9 rinnakkaistiestö ja karsimaan nykyisiä liittymiä. Laukaan kunnalla on suunnitteilla maankäyttöä valtateiden liittymän tuntumaan. Ilman eritasoliittymää ja rinnakkaistiestöä syntyisi painetta uusiin suoriin liittymiin valtateille.

Liikennemäärä Kanavuoren ja Lievestuoreen välillä on noin 9 600 - 10 900 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 10,5 - 12,3 prosenttia. Myös Lievestuoreen keskustaan johtava Liepeentie ja valtatie 13 ovat vilkkaita, valtatiellä 13 kulkee noin 2 900 ja Liepeentiellä noin 2400 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Lisätietoja: Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Pasi Pirtala,
pasi.pirtala(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 024 711

 


Alueellista tietoa