Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Nytkymenjoen virtavesikunnostus Jämsässä on valmistunut (Keski-Suomi)

Syksyllä 2015 aloitettu Nytkymenjoen koskialueiden kunnostaminen on saatu päätökseen. Kunnostuksen päätarkoituksena oli virtakutuisten vaelluskalojen lisääntymis- ja suojapaikkojen sekä vaellusyhteyksien parantaminen. Näitä asioita kohennettiin monipuolistamalla virtausolosuhteita, kuohkeuttamalla iskostuneita sora- ja kivipohjia, syventämällä kaloille soveltuvia talvehtimisalueita ja lisäämällä kutusoraa sekä kiveä ja puuta jokiuomaan. Vaellusreittejä parannettiin kynnystämällä ja syventämällä jyrkkiä ja putousmaisia koskiosuuksia.

Töitä jokiuomassa tehtiin noin kahden kilometrin matkalla, jossa uoma vaihteli jyrkistä ja kallioisista koskista rauhallisiin hiekka- ja savipohjaisiin suvantoihin. Katkeamatonta vaellusväylää Nytkymenjärven ja Päijänteen välille ei pystytty luomaan, sillä Partalan kylällä sijaitsevalla Juvenin putouksella vesi syöksyy kallionreunaa pitkin alas lähes 7 metriä. Myös Jokelan myllyllä sijaitseva vanha lohkokivinen myllypato jäi ainakin lähes mahdottomaksi kalojen nousta.

Nytkymenjoen alueella yhtenä isona haasteena on hiekan kulkeutuminen jokiuomassa. Varsinkin tulva-aikoina hiekkaa liikkuu runsaasti ja se tukkii tehokkaasti kivikot ja lisääntymissoraikot. Tämän seurauksena pohja tasoittuu ja käy suojattomaksi sekä iskostuu kovaksi. Hiekan kulkeutumista jokiuomaan tulisikin kaikin keinoin pyrkiä estämään.

Taimenen osalta tulevaisuuteen Nytkymenjoella voidaan suhtautua toiveikkaasti, sillä nykyään taimenilla on kunnostettujen koskialueiden lisäksi lain tuoma suoja. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu. Nytkymenjoki on myös nimetty vaelluskalavesistöksi, jonka koski- ja virta-alueella onkiminen ja pilkkiminen on kielletty. Myös viehekalastus kyseisillä alueilla ilman vedenomistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa on kielletty. Nämä asiat kaikkien tulisi omaksua, jotta Nytkymenjoen omaleimaiselle ja eriytyneelle taimenkannalle voitaisiin turvata mahdollisuus lisääntyä rauhassa, niin kuin suojellun maakuntakalan arvolle sopii.

Kunnostustyön toteutti Keski-Suomen ELY-keskus ja rahoitti ELY-keskus ja Jämsän kaupunki puoliksi. Työn toteutuksen ja onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeäksi asiaksi voidaan mainita maa- ja vesialueiden omistajien myötämielisyys ja innostuneisuus kunnostusta kohtaan.

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki
p. 040 822 7140
Keski-Suomen ELY-keskus


Alueellista tietoa