Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Keski- ja Itä-Uudenmaan henkilöliikenneselvitykset valmistuivat (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kunnat ovat saaneet valmiiksi Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan henkilöliikenneselvitykset ja linja-autoliikenteen palvelutasomäärittelyt vuosille 2017 - 2020. Keski-Uudenmaan selvityksessä palvelutason määrittely kattaa Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien alueet. Itä-Uudenmaan palvelutason määrittely kattaa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kuntien alueet. Pornaisten ja Mäntsälän kuntien alueiden linja-autoliikenteen palvelutasomäärittelyä käsitellään kummassakin selvityksessä.

Keski- ja Itä-Uudenmaan kuntien alueen tärkeimmille sisäisille ja pääkaupunkiseudulle suuntautuville yhteysväleille on määritelty linja-autoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso vuosille 2017 - 2020. Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennettä. Palvelutason määrittelyt on tehty tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien, Uudenmaan liiton ja HSL:n kanssa. Työn aikana on kuultu alueiden asukkaita ja liikenteenharjoittajia sekä muita sidosryhmiä.

Henkilöliikenneselvityksissä tärkeiksi kehittämiskohteiksi havaittiin reaaliaikaisen paikkatiedon hyödyntäminen joukkoliikennetiedottamisessa, matkaketjujen sujuvoittaminen ja lippujärjestelmien yhteentoimivuus. Markkinaehtoisen liikenteen lisääntyminen on yksi tärkeimmistä toimintaympäristön muutostekijöistä.

Liitteet:

Keski-Uudenmaan selvitys (pdf)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-497-2

Itä-Uudenmaan selvitys (pdf)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-511-5

Utredning om persontrafik och bestämmande av servicenivån för kollektivtrafiken av kommunerna i Östra Nyland och NTM-centralen i Nyland (pdf)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-512-2

Lisätietoja:

  • Uudenmaan ELY-keskus: Jukka-Pekka Vallius (Itä-Uusimaa) ja Jonna Uski (Keski-Uusimaa)
  • Puhelinvaihde 0295 021 000 tai sähköposti [email protected]

Alueellista tietoa