Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vännin silta Akaan ja Urjalan rajalla sekä Heposalmen silta Kangasalla uusitaan (Pirkanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus uusii tänä vuonna Pirkanmaalla kaksi peruskorjausikäistä siltaa. Kesäkuussa alkavassa urakassa uusitaan Jokikulmantiellä Tarpionjoen ylittävä Vännin silta ja Kangasalla Heponiementiellä sijaitseva Heposalmen silta.

Kummankin sillan korjaustyöt käynnistyvät kesäkuussa. Akaassa Vännin painorajoitetun puusillan tilalle, noin 30 metriä nykyistä siltapaikkaa lännemmäksi, rakennetaan uusi betonirakenteinen silta. Samalla Jokikulmantiessä olevaa mutkaa oikaistaan.

Ennen Jokikulmantien varsinaisen rakennustyön aloittamista uuden tielinjan kohdalle rakennetaan esikuormituspenger. Painumisen edistymistä penkereessä seurataan, sillä tien pintarakennustyöt voidaan aloittaa vasta, kun kuormituspenkere on ollut paikoillaan ja painunut vähintään viisi kuukautta. Vanha silta on liikenteen käytössä koko rakennustyön ajan, ja se puretaan vasta uuden tielinjan käyttöönoton jälkeen. Tarpianjoen tilaa seurataan rakentamisen edistyessä näytteenotoin.  

Kangasalla Heponimentiellä liikennettä varten rakennetaan tilapäinen kiertotie ja kiertotiesilta nykyisen sillan viereen. Nykyinen vanha puusilta puretaan, ja sen tilalle rakennetaan teräspaalujen varaan perustettu betonisilta.    

Kummallakin sillalla nopeusrajoitusta lasketaan työn ajaksi 30 kilometriin tunnissa.

Kangasalla Heposalmen sillan korjaustyö valmistuu lokakuun loppuun mennessä.
Akaassa Vännin silta valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Jokikulmantie otetaan liikenteelle viimeistään keväällä 2017.

Urakoitsijana toimii EN Rakennuskonsultti Oy. Urakan kustannukset ovat noin 700 000 euroa.

Liitekartat: 

– Heponiementie 44

– Jokikulmantie 215       
    
Lisätietoja:

  • Urakoitsijan edustaja Marko Kaukola, EN Rakennuskonsultti Oy, puh. 040 761 6688
  • Valvontakonsultti Ville Holopainen, Sito Rakennuttajat Oy, puh. 0207 477 389
  • Projektipäällikkö Heikki Koski, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 036 251

Alueellista tietoa