Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Päällystys- ja tiemerkintätyöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tiestöllä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tiestöllä ovat päällystys- ja tiemerkintätyöt käynnistyneet. Työt suoritetaan toukokuun ja syyskuun välisenä aikana.  Päällystys-, rakenteenparantamis- ja tiemerkintätöitä tehdään noin 21,5 miljoonalla eurolla. Maanteitä päällystetään noin 280 kilometriä, joista kevyen liikenteen väyliä on noin 3 kilometriä. Päällystettyjen teiden ylläpito sisältää päällysteiden uusimista, tienrakenteen parantamista, urapaikkauksia sekä tiemerkintöjen tekemistä.

Päällystystöitä


Merkittävimmät päällystyskohteet Pohjois-Pohjanmaalla
 

 • valtatie 4:n päällystäminen Kärsämäellä välillä Venetpalo – Hatula, yhteensä noin 21 km
 • valtatie 4:n päällystäminen Oulun kaupungin pohjois- ja eteläpuolella, kohteet tarkentuvat
  mittausten jälkeen
 • valtatie 20:n päällystäminen Oulussa välillä Jääli – Hannusperä, kohteet tarkentuvat
  mittausten jälkeen
 • valtatie 27:n päällystäminen välillä Ylivieska - Nivala, yhteensä noin 33 km
 • valtatie 28:n päällystäminen Nivalan keskustan etelä- ja pohjoispuolella, yhteensä noin 8 km
 • valtatie 28:n päällystäminen Kärsämäen keskustan länsipuolella, pituus noin 9 km
 • kantatie 86:n päällystäminen Ylivieskan keskustan pohjoispuolella, pituus noin 4 km
 • maantie 774:n päällystäminen Kalajoella välillä Tynkä – Rautio, pituus noin 16 km
 • maantie 822:n päällystäminen Pyhännällä välillä Lintuharju – Pyhäntä, pituus noin 23 km
 • kevyen liikenteen väylän päällystämisiä Kestilän taajamassa, yhteensä noin 2 km
   

Merkittävimmät päällystyskohteet Kainuussa
 

 • valtatie 5:n leventäminen ja päällystäminen välillä Sonkajärven kunnan raja – Mainua,
  pituus noin 17 km
 • valtatie 22:n päällystäminen välillä Melalahti – Paltamo, pituus noin 15 km
 • kantatie 75:n leventäminen ja päällystäminen Kuhmossa välillä Rastinkylä – Kuhmon
  keskusta, pituus noin 15 km
 • kantatie 78:n päällystäminen Paltamon keskustasta pohjoiseen, yhteensä noin 2 km
 • kantatie 89:n leventäminen ja päällystäminen Ristijärvellä välillä Revonkanta – Jäkäläkangas,
  pituus noin 8 km
   

Ajantasaiset tiedot tietöistä

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan alueen päällystyskohteista:

Tiemerkintätyöt

Tiemerkintätyöt käynnistyvät toukokuussa ja jatkuvat syyskuulle saakka.

Lisätietoja   

Ylläpitovastaava Kari Holma puh. 0295 038 243,
Tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahti puh. 0295 038 288.


Alueellista tietoa