Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Rauman seminaarista ja Piikkiön Pukkilan kartanosta tehty uudet suojelupäätökset (Varsinais-suomen ELY-keskus)

Rauman seminaari Pukkilan kartano
Kuvat: Kirsti Virkki

ELY-keskus on tehnyt päätökset Rauman seminaarin ja Pukkilan kartanon rakennussuojeluasioissa, jotka otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta. Pukkilan suojeluasia liittyy kartanon tulossa olevaan myyntiin. Rauman seminaari on jo aiemmin luovutettu pois valtion omistuksesta. Molemmat kohteet on jo vuonna 1994 suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/85) nojalla. ELY-keskuksella on velvollisuus käynnistää rakennusperintölain mukainen suojeluprosessi tällaisen kohteen siirtyessä pois valtion omistuksesta. Prosessin aikana on kuultu mm. Museovirastoa, Kaarinan kaupunkia, omistajaa ja naapureita.

Pukkilaan suojelumääräyksiä rakennusten, puutarhan ja kiinteän sisustuksen säilyttämisestä

Suojelu tarkentuu uuden päätöksen myötä, sillä vanhassa päätöksessä ei ole ollut varsinaisia suojelumääräyksiä. Uusi suojelupäätös kohdentuu kartanon päärakennukseen, vanhaan päärakennukseen, kahteen aittaan ja vajaan sekä puutarhaan ja puukujaan. Myös päärakennuksen kiinteää sisustusta suojellaan, samoin vanhan päärakennuksen kellari, joka on todennäköisesti 1700-luvulta.

Pukkilan kartano on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Kohde on maakunnallisesti arvokas ja huomioitu maakuntakaavassa. Rakennuksilla ja istuttamalla muodostetulla alueella on Museoviraston lausunnon mukaan rakennusperintölain 3 §:n tarkoittamaa kulttuurihistoriallista merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen ja kohteen käytön kannalta. Kohteella on myös lain 8 §:ssä tarkoitettua kulttuurihistoriallista arvoa harvinaisuutensa, tyypillisyytensä, edustavuutensa, alkuperäisyytensä sekä historiallisen todistusvoimansa johdosta.

Rauman seminaarille suojelumääräyksiä rakennusten säilyttämisestä

Rauman seminaari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). Kohde on valtakunnallisesti arvokas ja huomioitu maakuntakaavassa. Seminaarin rakennuksilla ja kokonaisuudella on rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 8 §:n mukaista valtakunnallista merkitystä edustavuuden, historiallisen todistusvoiman ja kerroksisuuden kannalta. Rauman seminaari on yksi 1800-luvun lopun ja vuosisadan vaihteen opettajaseminaareista, jotka ovat valtion maanlaajuisen rakennusprojektin ja yleisten rakennusten ylihallituksen suunnittelun tuloksia. Vanhimmat rakennukset edustavat seminaarien rakentamisen toista vaihetta ja ovat ulkoasuiltaan hyvin säilyneitä. Seminaarin rakennuksissa on näkyvissä historiallinen kerroksisuus. Huolimatta eriaikaisista muutoksista seminaarin alueella, on sen rakennuksissa säilynyt alkuperäisiä rakennusosia sekä eri aikakauden oppimisympäristöjen suunnittelusta kertovaa arkkitehtuuria.

Rauman seminaarin osalta uuden suojelupäätöksen myötä suojelu kohdentuu päärakennukseen, hallintorakennukseen eli entiseen johtajan asuntoon, kirjastoon eli entiseen harjoituskouluun 1950-luvun laajennuksineen, käsityöverstas Artikaan, pajarakennukseen ja ns. Tornirakennukseen. Suojelu ulottuu myös kiinteään sisustukseen ja osittain huonejakoon. Juuri sisätilojen suojelun tarpeen vuoksi laki rakennusperinnön suojelemisesta soveltuu suojelun välineeksi. Suojelupäätökset on lähetetty ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.

Valmisteilla useita suojelupäätöksiä

ELY-keskuksessa on meneillään elokuulle 2016 asti kestävä Ohjelmallinen rakennussuojelu –hanke, jonka myötä valmistellaan usean kohteen suojelupäätökset. Karvian Korpiniemen entisestä Metsähallituksen kämppärakennuksesta on myös tehty suojelupäätös.

Lähiaikoina käsittelyyn ovat tulossa mm Maaherran makasiini Turussa, Seilin saari Paraisilla, Tuorlan maatalousoppilaitos Kaarinassa, nuorisoseurantalo Euran pirtti sekä Pyhän Henrikin saarnahuone ja sen suojarakennus Kokemäellä.
 

Lisätietoja

ylitarkastaja Kirsti Virkki, p. 0295 022 965

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY (rky.fi)


Alueellista tietoa