Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Joensuun Elovaaraan yli 70 hehtaarin luonnonsuojelualue (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Joensuuhun, Hammaslahden Elovaaraan, on perustettu 7.3. noin 73 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Pohjois-Karjalan ELY-keskus teki suojelupäätöksen maanomistajan eli Joensuun kaupungin aloitteesta.

Elovaaran luonnonsuojelualue on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa ja maisemiltaan monipuolista harjumaastoa. Suojelu toteutettiin osana METSO-ohjelmaa eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa. Metsäluontoa luonnehtii laajalti aikaisemman hakamaa- ja niittytalouden muovaamat sekametsät, joista löytyy monipuolinen kirjo eri METSO-elinympäristöjä. Alueen lehtojen vaihtelevuus on merkillepantavaa - valoisilta rinteiltä löytyy kuivia harjulehtoja, varjoisammilta ja kosteammilta alueilta tuoreita lehtoja ja notkopaikoilta ruoho- ja saniaisvaltaisia kosteita lehtoja sekä lehtokorpia. Muita alueen METSO-elinympäristöjä ovat runsaslahopuustoiset kangasmetsät, rehevät puustoiset suot ja harjujen paahdelaikut. Myös harjualueille tyypillinen lähteisyys ja muu pienvesiluonto rikastuttavat aluetta. 

Suojelualueella on jo valmiina noin viiden kilometrin polkuverkosto, jonka laavut ja muu varustus palvelevat erityisesti Hammaslahden taajaman asukkaita. Poluston yhteyteen painottuva virkistyskäyttö jatkuu ennallaan, mutta metsätalouden harjoittaminen loppuu kokonaan ja ELY-keskus maksaa suojelusta kaupungille 111 000 euron osittaiskorvauksen. Alueen eteläosan harjupolulla esitellään opastauluin harjuluonnon erityispiirteitä ja pohjoisosan luontopolulla alueen lajistollista monimuotoisuutta. Harjupolku toimii talvisin myös latureittinä. Päiväretkeilyn ohella alue sopii hyvin myös opetuskäyttöön, kunhan eliölajistosta ei suojelualueen perustamisen myötä kerätä enää näytteitä. Marjojen ja ruokasienten keruuta tai muita jokamiehen oikeuksia suojelu ei rajoita.

 

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan ELY-keskus:
Sirkka Hakalisto, luonnonsuojelun johtava asiantuntija, puh. 0295 026 175 [email protected]

Joensuun kaupunki:
Merja Kuukkanen, metsätalousinsinööri, puh. 040 5892 429 ([email protected])


Alueellista tietoa