Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Toiveikkuus syttynyt pohjoissavolaisissa yrittäjissä. Talouden aallonpohja ohitettu (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pk-yritysten näkemys lähiajan suhdannekehityksestä on vahvistunut ja talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu. Pohjois-Savossa suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on nyt +4, kun se vielä syksyllä 2015 oli -6.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamasta Pk-yritysbarometrista. Siihen vastasi yli 6000 yrittäjää eri puolilta Suomea. Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa.


Pohjois-Savossa suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on nyt +4, kun se vielä syksyllä 2015 oli -6.


- Positiivista on se, että käänne parempaan on tapahtunut, olkoonkin, että hitaampana kuin valtakunnassa. Kasvukäyrä noudattelee aikaisempia taantumia. Niistäkin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on toivuttu muuta maata hitaammin, toteaa ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Näkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat Pohjois-Savossa positiivisemmat kuin syksyllä. Työn sivukulut ja kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus sekä se että, ei ole tarvetta työllistää, ovat koko maan ja Pohjois-Savon alueen merkittävimmät työllistämisen esteet.

- Työllistämiseen rohkaisisi se, että hallitus laajentaisi rohkeasti mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen eli työpaikkasopimiseen lakiteitse, niin kuin se on ohjelmaansa kirjoittanut, sanoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen.

Työaikajärjestelyt ja lomautukset ovat koko maassa ja Pohjois-Savossa yleisimmät toteutetut tai harkinnassa olevat sopeuttamistoimet. Tällaiset sopeuttamistoimet luovat kuitenkin mahdollisuuden lisätä tuotantoa tarvittaessa varsin nopeasti.

Myönteinen merkki Pohjois-Savossa on se, että rahoitus maakunnassa on keskittynyt muuta maata enemmän investointeihin kuin käyttöpääomaan. Vaikka suhdannenäkymät ovat parantuneet, aikomukset investoida ovat kuitenkin vielä laimeat alueellamme.

Finnveran aluejohtaja Hannu Puhakan mukaan euroalueen taloustilanteen kohentuminen näkyy aiempaa selkeästi vahvempina odotuksina vientituotteiden kysynnän suhteen:

- On erittäin tärkeää löytää se kansainvälistymispotentiaali, joka barometrin tulosten takana on, Puhakka toteaa.

Kuopion seutu nousussa

Varkauden seudulla yritysten odotusarvot liikevaihdon ja kasvuhakuisuuden suhteen ovat pysyneet edelleen korkealla. Nyt myös Kuopion seutu ja Ylä-Savo ovat nousseet liikevaihtoa arvioitaessa Varkauden kanssa samalle tasolle. Myös kasvuhakuisuus on kasvanut sekä Ylä-Savossa että Kuopion seudulla – jopa niin, että Kuopiossa voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista yrityksistä on Pohjois-Savon suurin (58 %).

Kuopiossa toimivan Hotelli IsoValkeisen yrittäjä Mika Moisander (kuva vas.) toteaa, että pienikin käänne on otettava positiivisena merkkinä:

- Valtakunnallisella tasolla hotelli- ja ruokaravintola-alalle on tullut viime kuukausien aikana pieni käänne nousuun. Savon alue tulee tässä suhteessa hieman viiveellä, mutta pientä kasvua on ollut jo huomattavissa kuopiolaisissa ruokaravintoloissa niin kuin meillä IsoValkeisellakin.
 

Tietoa yrittäjille digitalisoitumisen mahdollisuuksista

Pk-yritysbarometrin ajankohtaisilla kysymyksillä selvitettiin tällä kertaa digitaalisuutta liiketoiminnassa. Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen ja aikomukset ottaa niitä käyttöön ovat pohjoissavolaisissa yrityksissä heikompia kuin valtakunnassa yleisesti.

- Olemme havainneet tämän ongelman jo aiemmin ja käynnistimme tämän vuoden alussa koko maakunnan kattavan Yritys oppii ja menestyy -hankkeen (YOM), jonka kattavana teemana on yritysten kouluttaminen ja digitalisoiminen ja sitä kautta tuottavuuden tehostaminen, kertoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen.Yrittäjille on tärkeää kertoa digitalistoitumisen mahdollisuuksista.
 

Lue koko pk-yritysbarometri tästä!

 

Lisätietoja:
Arto Nykänen, toimitusjohtaja, Savon Yrittäjät: p. 044 3680 501, [email protected]
Kari Virranta, ylijohtaja, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). p. 029 502 6699, [email protected]
Hannu Puhakka, aluejohtaja, Finnvera Oyj, Savo-Karjala, puh. 029 460 2150, [email protected]


Alueellista tietoa