Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ympäristöhallinnon ja Museoviraston ympäristötietoisuustyötä kehitetään (Keski-Suomen ELY-keskus)

Ympäristöhallinnon organisaatioiden ja Museoviraston ympäristötietoisuuteen liittyviä tehtäviä, roolijakoa ja yhteistyötä on ryhdytty selvittämään ja kehittämään puolivuotisella hankkeella.

ELY-keskuksilla, ympäristöministeriöllä, Suomen ympäristökeskuksella, Metsähallituksen luontopalveluilla sekä Museovirastolla on kullakin omat tehtävänsä ja vahvuutensa ympäristötietoisuuden edistämisessä. Ne tekevät myös jonkin verran yhteistyötä, mutta yhteistyön toivotaan tiivistyvän.

Hanke selvittää toimijoiden tämän hetkiset tehtävät ympäristötietoisuuden osalta, ideoi uusia yhteistyömuotoja, kokoaa kriittisiä tekijöitä jatkokehittämistä varten ja pyrkii auttamaan organisaatioita hyödyntämään olemassa olevia resursseja paremmin. Tarkoituksena on parantaa ympäristötietoisuustyön vaikuttavuutta.

Ympäristöhallinto ja Museovirasto ympäristötietoisuuden edistäjinä ‑selvityshanke sai alkunsa ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisestä työryhmästä, joka selvitti vuoden 2015 alussa ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoisuuden edistämisen organisointia Suomessa sekä tunnisti ympäristökasvatuksen kehittämistarpeita. Loppuraportissaan työryhmä esitti, että ympäristöhallinnon organisaatioiden ja Museoviraston rooleja ympäristötietoisuuden edistäjinä tulisi selkeyttää.

Hankkeen toteuttaa Keski-Suomen ELY-keskus ympäristöministeriön rahoituksella. Ohjausryhmässä on edustajat ympäristöministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, Metsähallituksen luontopalveluista, Museovirastosta sekä ELY-keskuksista. Hanke on alkanut tammikuussa ja kestää kesäkuun loppuun.

Lisätietoja:

Ympäristökasvatusasiantuntija, Tanja Tuulinen
[email protected]
, p. 0295 024 669

Erikoissuunnittelija, Eerika Tapio
[email protected]
, p. 0295 037 454


Alueellista tietoa