Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tammelassa puhdistetaan Puolustusvoimien ampumaradan maaperää (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Tammelassa sijaitsevalla Puolustusvoimien Tammelan varaston ampumaradalla toteutettavista puhdistustoimista. Tutkimustulosten perusteella alueen maaperä on pilaantunut metalleilla. Pilaantunutta maa-ainesta arvioidaan olevan noin 300 tonnia. Pilaantuneen maaperän kunnostus tehdään rata-alueen perusparannustöiden yhteydessä ja se on suunniteltu toteutettavaksi kevään tai syksyn 2016 aikana. Kunnostusmenetelmä on massanvaihto.

Tammelan varaston ampumarata sijaitsee Forssan kaupungin eteläpuolella Tammelan kunnassa Lounais-Hämeessä. Se on ollut käytössä vuodesta 1978. Ampumaradalla on suoritettu puolustusvoimien koulu- ja palvelusammuntoja. Ampumaradalla on 143 metriä pitkä kiväärirata ja 25 metriä pitkä pistoolirata. Ampumaratatoiminta jatkuu kohteessa edelleen.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon. Pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246  

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme        


Alueellista tietoa