Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 4.1.2016 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Joulukuu oli Pohjois-Savossa sateinen. Järvien pinnat nousivat kauttaaltaan ennustettua enemmän.

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 82,03 m, mikä on 47 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi lukema. Vedenpinta on noussut lokakuun lopussa havaitulta syksyn alimmalta tasolta 70 cm. Nyt vesistöennuste odottaa pinnan kääntyneen laskuun ja tästä onkin jo saatu ensimmäiset havainnot. Järven jäätymisestä huolimatta ELY-keskus jatkaa lisäjuoksutusta Naapuskosken säännöstelypadosta.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan (Saviveden) välinen korkeusero on nyt noin 65 cm. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on ollut likimain samalla tasolla kuin Varkaudessa. Virtaama Leppävirralla on noin 260 m3/s lisäjuoksutuksineen. Lisäjuoksutus nostaa virtaamaa noin 75 m3/s ja tästä seuraa, että Hartikansalon itäpuolella kapeikkojen jäätilanne on edelleen vaaraksi jäällä liikkujille.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut joulukuussa 20 cm. Vedenkorkeus on 36 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Tammikuun ennuste on edelleen hieman nouseva.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitin juoksutuksia on pienennetty valunnan vähennyttyä. Jatkossa juoksutuksia säätelemällä sopeudutaan talven alenevalle pinnankorkeusylärajalle. Kiuruveden tulvatilanne on tasaantunut ja juoksutus on pienenetty tavoittelemaan nykytason säilyttämistä.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat 15 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella ja juoksutukset ovat edelleen suuria, vaikkakin huipuistaan pienentyneet. Juojärven vedenkorkeus on 10 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä ja 10 cm säännöstelyluvan ylärajan alapuolella. Säännöstelyluvan yläraja kääntyy laskevaksi vuodenvaihteessa, joten rauhallista pinnanlaskua odotetaan tammikuulle.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitillä Pielavesi on 33 cm, Iisvesi 23 ja Konnevesi 7 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Pintojen nousu marraskuussa samassa järjestyksessä 26 cm, 23 cm, 18 cm. Joulukuussa pinnannousu oli koko reitillä vähintään kaksinkertainen ennustettuun nähden. Nyt pinnan ennustetaan taittuvan laskuun Pielavedessä heti vuoden alussa ja alempana reitillä vasta kuukauden kuluttua.

Pohjavesi

Pohjois-Savon reaaliaikaisesti seurattujen pohjavesiasemien tasot ovat olleet reilusti nousevia. Vesivarastot ovat täyttyneet joulukuun loppuun saakka. Maan routaantumisen myötä pohjaveden kertyminen estyy.

Lumen ja jään paksuus

Joulukuun aikana Pohjois-Savossa on satanut ja sulanut huomattava määrä lunta. Tämän vaikutus näkyy korkeina vedenkorkeuksina järvissä. Nyt vuodenvaihteessa merkittävä lumipeite oli vain maakunnan koilliskulman vaaroilla. Pohjois-Savon suurimmat järvenselät jäätyivät joulun ja uuden vuoden välipäivinä. Pienemmissä järvissä ja isojenkin järvien rannoilla jäätä on jo yli 20 cm.

Hyydöt

Hyytötilanne 4.1.2016 klo 10.00 on suhteellisen rauhallinen. Lampaanjoen Pitkäkoskella hyytää myllypadolla. Pelastuslaitos seuraa tilannetta ja purkaa tarvittaessa hyytöjä padon virtausaukoista. Räjäytyksiä ei tarvita toistaiseksi. Raudanjoella ja Nurmijoella on hyydetulva paikoin noussut hieman pelloille ja metsiin, torjuntatoimenpiteitä ei vielä tarvita. Tyyrinvirralla tilanne on helpottanut ja vesi on laskenut liki normaalille tasolle. Luupujoella, Urimojoella ja Matkusjoen Sonkakoskella tehdyt räjäytykset ja hyydön poisto kaivinkoneella näyttävät auttaneen ja tilanne on hallinnassa.

 

Lisätietoja
Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi.

 


Alueellista tietoa