Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Lapin ELY- keskus luovutti Muonion ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustushankkeessa toteutetut työt Muonion kunnalle (Lapin ELY-keskus)

Lapin ELY- keskus luovutti Muonion ympäristö-, reitistö- ja palveluvarustushankkeessa toteutetut työt Muonion kunnalle keskiviikkona 4.11 pidetyssä luovutuskokouksessa. Lapin ELY-keskuksen puolesta hankkeen luovutti vesivarayksikön päällikkö Arto Seppälä ja Muonion kunnan puolesta hankeen vastaanotti kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki.

Hankeen toteutus aloitettiin syksyllä 2013 ja työt ovat valmistuneet elokuun lopussa 2015. Hankkeessa on kunnostettu olemassa olevia latu- ja ulkoilureittejä sekä moottorikelkkareittejä, laadittu opastemerkintäsuunnitelma ja rakennettu opasteviitoitukset kunnostetuille latu- ja ulkoilureiteille. Info-tauluja on rakennettu neljään eri kohteeseen; Harrinivaan, Kirkonkylälle kylän ladun alkupäähän, Olokselle ja Särkijärven majojen läheisyyteen.  Moottorikelkkareiteille on asennettu tervetuloa - kyltit kunnan rajalle kuuteen eri pisteeseen. Lisäksi on kunnostettu poroaitojen ylityssiltoja latu- ja kelkkareiteillä. 

Latu- ja ulkoilureittejä on kunnostettu Muonion kirkonkylän, Olostunturin ja Särkijärven – Torassiepin alueilla. Moottorikelkkareittien parannuskohteet sijoittuvat Muonion kirkonkylän, Oloksen ja Torasieppi – Jerisjärven alueille. Lisäksi pienehköjä kunnostuksia on tehty Särkilompolon eteläpään sekä Lompolorovan ja Vuontisjärven läheisyydessä.

Hanketta on koordinoinut Lapin ELY- keskus ja se on toteutettu yhteistyössä Muonion kunnan sekä Muonion yrittäjien kesken. Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan alue-kehitysrahasto ja valtio 67,9 %:n osuudella, Muonion kunta 21,4 %:n osuudella sekä Muonion yrittäjät 10,7 %:n osuudella. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat noin 420 000 euroa.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Muonion kunta vastaa jatkossa valmiiden reittien ja rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rakennuttamisinsinööri Juha Kuivalainen, puh 0295 037 391
Aluevastaava Timo Tauriainen, puh 0295 037 549


Alueellista tietoa