Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kuopion ja Siilinjärven taksipalveluja kehitetään yhteistyössä (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kuopion ja Siilinjärven taksien yhteisliikenteen vaikutusarviointi on tehty yhteistyössä taksialan toimijoiden kanssa. Työssä selvitettiin yhteisliikenteen vaikutusta taksipalveluiden saatavuuteen, asiakaspalveluun ja taksiyrittäjien toimintaedellytyksiin sekä järjestettiin kehittämistyöpaja.

Kuopio ja Siilinjärvi muodostavat yhteisen työssäkäynti- ja talousalueen. Riittävät ja hyvin toimivat taksipalvelut Siilinjärven puolella sijaitsevalla Kuopion lentoasemalla on tärkeä imagotekijä koko maakunnassa. Yhteisliikenteessä kaikki Kuopion ja Siilinjärven taksit voivat palvella asiakkaita ilman rajoituksia molempien kuntien puolella.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen joukkoliikenneasiantuntija Toini Puustisen mukaan yhteisliikenteellä on pyritty turvaamaan riittävä palvelutaso nykyisellä taksilupamäärällä ja samalla parantamaan taksiyritysten kannattavuutta. -Pidetyn työpajan tulosten perusteella taksin saatavuutta on mahdollista parantaa ja hinnoittelua yhdenmukaistaa taksialan sisäisillä toimilla ja yhteistyöllä, Puustinen kertoo.

Taksien yhteisliikenteen vaikutusarvioinnin tulokset

Asiakkaan kannalta taksipalvelut toimivat kokonaisuutena hyvin. Kuopion keskustassa taksin saa nopeasti ja muuallakin taksin saatavuus on hyvä. Lentoaseman taksipalvelut toimivat pääasiassa hyvin lukuun ottamatta illan viimeistä lentoa. Taksinkuljettajien asiakaspalvelua ja paikallistuntemusta pidetään vähintäänkin hyvänä. Saman taksimatkan hinta saattaa kuitenkin vaihdella, minkä asiakkaat kokevat hämmentävänä.

Taksikyytien määrä on vähentynyt viime vuosina yleisen taloustilanteen heikkenemisen vuoksi. Kuopion ja Siilinjärven taksien toimintaedellytykset liikevaihdolla mitattuna ovat kuitenkin selvästi muita Pohjois-Savon takseja paremmat. Myös taloustilanteen vaikutukset ovat lievemmät. Erityisesti tämä näkyy niillä takseilla, jotka käyttävät yhteisliikenteen mahdollisuudet hyväkseen ja palvelevat asiakkaita koko alueella.  

Taksin saannissa on aika ajoin ollut ongelmia Vuorelassa ja Siilinjärven keskustan alueella. Osa Siilinjärven takseista on siirtynyt liikennöimään enemmän Kuopiossa. Sen sijaan suuri osa kuopiolaisista takseista ei ole vielä omaksunut uutta toimintatapaa eikä ota kyytejä vastaan Siilinjärven puolella.

Osa kuopiolaisista taksiyrittäjistä kokee yhteisliikenteen negatiivisena. Taksinkuljettajien välinen ilmapiiri on hieman heikentynyt, koska kuljettajat kokevat, että kaikki eivät toimi samojen pelisääntöjen mukaan.  

Vaikutusarviointi tehtiin tarkastelemalla taksikyytien määriä, taksien ajosuoritteita ja liikevaihtoja, toteuttamalla internet-kyselyt asiakkaille ja taksiyrittäjille sekä haastattelemalla viranomaisten, elinkeinoelämän ja taksialan edustajia.

Liite:
Kuopion ja Siilinjärven taksien yhteisliikenteen vaikutusarviointi, raportteja 96/2015, pdf

 

Lisätietoja:
Joukkoliikenneasiantuntija Toini Puustinen, puh. 0295 026 757, Pohjois-Savon ELY-keskus


Alueellista tietoa