Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä-Savon hyvän kaavatyön kunniamaininta 2015 Savonlinnan kaupungille ja Puumalan kunnalle (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus palkitsi vuoden 2015 hyvänä kaavatyönä Savonlinnan kaupungin ja Puumalan kunnan. Tunnustus jaettiin 17.11.2015 kuntien kaavoittajien ja rakennustarkastajien neuvottelupäivillä Anttolassa. Palkinnon vastaanottivat Savonlinnan kaupungin kaavoituspäällikkö Risto Aalto ja Puumalan kunnan tekninen johtaja Kimmo Hagman.

Etelä-Savon ELY-keskus haluaa tänä vuonna palkinnolla kiinnittää huomiota siihen, kuinka kaavatyöllä on kiitettävällä tavalla laaja-alaisesti edistetty uhanalaisen saimaannorpan suojelua.

 

 

Palkitut Kimmo Hagman ja Risto Aalto. Kuva: Sirpa Peltonen

Palkinnon perustelut

Savonlinnan kaupunki ja Puumalan kunta ovat jo parinkymmenen vuoden ajan joutuneet rantojensa maankäyttöä suunnitellessaan ottamaan huomioon saimaannorpan elinolosuhteet. Ensimmäisten laadittujen rantayleiskaavojen jälkeen vaatimukset ovat tässä suhteessa muuttuneet yhä enemmän lajia huomioiviksi. Nämä kunnat ovat ottaneet haasteen tosissaan ja laatineet kaikille Saimaan alueilleen rantayleiskaavat viipymättä ottaen mitoitustarkastelussa huomioon saimaannorpan silloisen pesimäaineiston.

Nyt ollaan rantayleiskaavoituksessa ns. toisella kierroksella. Savonlinnan kaupunki on kertaalleen päivittänyt mm. kaikki Pihlajaveden alueen neljä yleiskaavaa ja Puumalan kunta Lietvesi-Suursaimaan alueen laajan yleiskaavan. Samalla on tutkittu rakennuspaikkojen siirtotarpeet niissä tapauksissa, joissa rakentaminen ja norpan elinympäristövaatimukset ovat olleet ennalta arvioiden ristiriidassa. Lisäksi Puumalassa on vireillä kahden muun norppa-alueita koskevan yleiskaavan muutos, joissa niin ikään on tavoitteena ottaa huomioon saimaannorpan uusin pesimätieto.
- Vaikka nämä työläät yleiskaavamuutokset käynnistyvät lähinnä muista kuin saimaannorppaan liittyvistä syistä, ansaitsee näiden kuntien pitkäjänteinen työ saimaannorpan elinolojen turvaamiseksi tämän huomionosoituksen, kiittelee ylijohtaja Pekka Häkkinen.

Etelä-Savon ELY-keskus jakaa vuosittain hyvän kaavatyön kunniamaininnan. Palkinnolla ELY-keskus haluaa kiinnittää huomiota kaavanlaatijoiden ja kuntapäättäjien vaativaan tehtävään. Kaavoituksella on erittäin pitkäaikainen ja olennainen vaikutus ympäristöömme.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4189


Alueellista tietoa