Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Urpalanjokeen kalatie ensi vuonna (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Urpalanjoella sijaitsevan Muurikkalan Myllykosken padon yhteyteen rakennetaan ensi vuonna kalatie. Kalatien myötä vaelluskalojen kulku mahdollistuu noin seitsemän kilometriä ylävirtaan sijaitsevalle Salajärvenkoskelle asti. Hanke toteutetaan yhteistyössä voimalaitoksen omistajien kanssa. Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa ELY-keskuksen vesistöyksikkö ja rahoituksesta vastaa ELY-keskuksen kalatalousviranomainen. Hanke toteutetaan Urpalanjoen kalataloushaittojen kompensoinnista peräisin olevilla kalatalousmaksuilla. Voimalaitoksen omistajat luovuttavat kalatien tarvitseman veden korvauksetta. Kalatien kustannusarvio on noin 20 000 euroa.

Kalatie rakennetaan luonnonmukaisena säännöstelypadon länsireunasta kohti voimalaitoskanavaa. Kalatie on mitoitettu maksimissaan virtaamalle 0,7 m3/s. Kalatiellä on pituutta noin 60 metriä ja pudotusta tällä matkalla on noin 3 metriä.

Urpalanjoessa elää alkuperäinen meritaimenkanta. Kanta lisääntyy nykyisin pääasiassa Venäjän puolella. Suomen puolelta on viime vuosina saatu muutamia havaintoja nousutaimenista ja joitakin luonnonkudusta peräisin olevia poikasiakin on koekalastuksissa löydetty. Nousukalojen määrä on kuitenkin hyvin alhainen.

Muurikkalan kalatien lisäksi olisi tärkeää rakentaa kalatiet ylempänä olevien Salajärvenkosken ja Joutsenkosken voimalaitosten yhteyteen. Valtaosa Urpalanjoen Suomen puoleisista poikastuotantoalueista sijaitsee em. patojen yläpuolisilla jokialueilla. Pääosa yläpuolisista koskialueista on kunnostettu vaelluskalojen poikastuotantoa varten Urpalanjokialueen kehittämishankkeessa vuosina 2010 - 2013.

Lisätietoja:

Kalastusmestari Vesa Vanninen
p. 0295 029 095
[email protected]

 


Alueellista tietoa