Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Ympäristöministeriö vahvisti Oulunsalon kunnantalon rakennussuojelupäätöksen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Suomen arkkitehtiliitto (SAFA) on 27.6.2012 tehnyt esityksen Oulunsalon kunnantalon suojelusta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päätöksellään 21.11.2013 määrännyt Oulunsalon kunnantalorakennuksen ja sen piha-alueista muodostuvan rakennetun kokonaisuuden suojeltavaksi. Ympäristöministeriö on 17.12.2014 päätöksellään vahvistanut rakennussuojelupäätöksen suojelumääräyksineen.

Ympäristöministeriön päätöksen mukaan saadun selvityksen perusteella Oulunsalon kunnantaloa on pidettävä sellaisena kohteena, jota rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 3 1 ja 8 §:ssä tarkoitetaan. Kunnantalo pihapiireineen on valtakunnallisesti merkittävä ja sen sisätilojen ominaispiirteitä ei ole mahdollista riittävästi turvata asemakaavoituksella, joten kohteen suojelemiselle on ollut rakennusperintölain mukaiset edellytykset. Suojelumääräykset täyttävät rakennusperintölain 10 §:n edellytykset.

Kohteelle on annettu seuraavat suojelumääräykset:

  1. Kunnantalorakennusta ja sen piha-alueista koostuvaa rakennettua kokonaisuutta ei saa purkaa. Kokonaisuutta tulee käyttää ja hoitaa siten, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.
  2. Kunnantalorakennuksen ulkoarkkitehtuuri sekä suojeltujen sisätilojen keskeiset tilaratkaisut, ominaispiirteet, rakenteet ja suojeltu kiinteä sisustus tulee säilyttää. Käytön ja ylläpidon vaatimat muutokset ovat mahdollisia toimistohuoneiden tilaratkaisuissa ja kiinteässä sisustuksessa.
  3. Piha-alueiden keskeiset ominaispiirteet tulee säilyttää.
  4. Korjaus- ja muutostyöt tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ne ovat rakennuksen ja sen piha-alueiden ominaisuuksiin ja erityispiirteisiin sopivia.
  5. Muutoksissa ja rakentamis- ja korjaustöissä on asiantuntijana kuultava Museovirastoa. Museovirastolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta.

Lisätietoja:
Arkkitehti Taina Törmikoski, puh. 0295 038 428
 


Alueellista tietoa