Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Ylä-Pirkanmaan liikenteessä menehtyi viime vuonna seitsemän henkilöä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Tilastokeskuksen ennakkotilastot vuoden 2013 tieliikenteen onnettomuuksista ovat valmistuneet. Ylä-Pirkanmaan alueella (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Ruovesi ja Virrat) liikenteessä menehtyi ennakkotietojen mukaan seitsemän henkeä ja loukkaantui 53 henkilöä. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista kolme tapahtui Virroilla, kaksi Orivedellä, yksi Juupajoella ja yksi Ruovedellä. Onnettomuuksissa menehtyneistä kaksi oli moottoripyöräilijöitä ja viisi henkilöauton kuljettajia. Loukkaantuneista 64 % oli liikenteessä henkilöautolla, kuljettajana tai matkustajana. Jalankulkijat ja pyöräilijät muodostivat uhreista noin kymmenyksen, samoin mopoilijat ja moottoripyöräilijät.

Viimeisen viiden vuoden aikana (2009–2013) Ylä-Pirkanmaan alueella on tapahtunut keskimäärin 45 henkilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksissa on menehtynyt keskimäärin viisi henkeä ja loukkaantunut keskimäärin 60 henkilöä vuosittain. Kaikkiaan 2000-luvun aikana Ylä-Pirkanmaan alueella tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa on menehtynyt 67 ihmistä – koko Pirkanmaan alueella lukema on peräti 422 ihmistä. Ylä-Pirkanmaalla yli 60 prosenttia kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on tapahtunut valta- ja kantateillä (koko Pirkanmaa 46 %).

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuustyölle on asetettu haastavat tavoitteet

Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Ruoveden ja Virtain kestävän ja turvallisen liikkumisen suun-nitelma valmistui vuoden 2013 lopussa. Suunnitelma sisältää katsauksen seudun liikenneturvallisuuden nykytilanteeseen, laaja-alaisen toimenpideohjelman liikenneturvallisuusongelmien parantamiseksi sekä suuntaviivat kuntien liikenneturvallisuustyön aktivoimiseksi. Pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua liikenteessä vakavasti. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on liikennekuolemien määrän puolittaminen (enintään kaksi henkeä/vuosi) ja loukkaantuneiden määrän vähentäminen neljänneksellä (enintään 48 henkilöä/vuosi). Vuoden 2013 onnettomuustilastoja tarkasteltaessa tavoitteet tuntuvat vähintäänkin haastavilta.

Seudullinen liikenneturvallisuuskoordinaattori apuna suunnitelman toimeenpanossa

Liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä ja pitkäjänteisyyttä, ja mikä tärkeintä, toimeen ryhtymistä. Jotta laadittu Ylä-Pirkanmaan kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma ei jäisi pöytälaatikoihin pölyttymään, esitettiin siinä jatkotoimenpiteenä seudullisen liikenneturvallisuuskoordinaattorin käyttöönottoa. Koordinaattorin tehtävänä on avustaa ja tukea kuntia käytännön liikenneturvallisuustyössä eli laaditun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman toimeenpanossa. Seudullisen koordinaattorin avulla pyritään myös lisäämään seudullista yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa liikenneturvallisuustyössä. Vastaava toimintamalli on jo käytössä monissa kunnissa, seudulla ja maakunnissa ympäri Suomea, ja tulokset ovat olleet hyviä.

Ylä-Pirkanmaan seudullinen liikenneturvallisuuskoordinaattorimalli käynnistyi kevään aikana pidetyillä poikkihallinnollisilla kuntakokouksilla. Kokouksissa käytiin läpi kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelman esittämät jatkotoimenpide-ehdotukset sekä tarkennettiin kunkin kunnan osalta konkreettiset ja realistiset jatkotoimet vuodelle 2014. Kuluvan vuoden tavoitteena on testata uusia liikennekasvatustyön toimintamalleja neuvoloissa, päivähoidossa, kouluissa, nuorisotyössä ja vanhustyössä. Syksyllä järjestetään myös koulutustilaisuuksia seudun koululaiskuljettajille, ikäautoilijoille sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Nuoria herätellään liikenneturvallisuusasioihin Liikenneturvan Menossa mukana -toiminnalla, jossa liikenneonnettomuuksissa vammautuneet nuoret käyvät kouluissa kertomassa oman tarinansa. Liikenneympäristöä koskevissa toimissa lähivuosien pääpaino on pienten kustannustehokkaiden toimenpiteiden toteutuksessa. Tällaisia ovat mm. nopeusrajoitus- ja liikennemerkkimuutokset, hidasteet ja suojateiden. Tavoitteena on hillitä autoilijoiden ajonopeuksia erityisesti taajamissa ja pääteiden liittymäalueilla - siis niillä alueilla, joissa onnettomuuksien seuraukset usein ovat vakavia.

Pysy kärryillä Ylä-Pirkanmaan ja valtakunnan liikenneturvallisuusasioista

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuuskoordinaattorihankkeen tueksi ja tiedotuskanavaksi on perustettu oma Facebook-sivusto. Sivustolle kerätään valtakunnallisia sekä erityisesti Ylä-Pirkanmaata ja Pir-kanmaata koskettavia liikenneturvallisuusuutisia ja -tiedotteita. Sivuilla tarjotaan myös käytännön vinkkejä turvalliseen ja vastuulliseen liikkumiseen eri vuodenaikoina ja eri kulkutavoilla liikkuville. Facebookissa olevilla on mahdollisuus tykätä, jakaa ja kommentoida sivustolle vietyjä uutisia. Niille, jotka eivät ole Facebookissa, sivusto toimii kuin normaali nettisivu. Sivustoja ylläpidetään jatkuvasti ja uusia päivityksiä tulee lähes päivittäin.

Tutustu Ylä-Pirkanmaan alueen liikenneturvallisuussivuihin:   https://www.facebook.com/ylapirkanmaanliitu

Lisätietoja:

  • Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuuskoordinaattori Juha Heltimo, Strafica Oy, juha.heltimo(at)strafica.fi, puh: 050 369 4604
  • Liikenneturvallisuusasiantuntija Suvi Vainio, Pirkanmaan ELY-keskus,
    suvi.vainio(at)ely-keskus.fi, puh: 0400 416 473

Alueellista tietoa