Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vedenalainen luonto viettää hiljaiseloa valmistautuen uuteen kevääseen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön suunnittelijat ovat sukeltaen kuvanneet vedenalaista luontoa ja keränneet pohjaeläinnäytteitä Selkämereltä ja Saaristomereltä kesinä 2012 - 2014. Kartoitusta on tehty sisäsaariston sameissa ja matalissa lahdissa sekä ulkosaariston avoimilla riutoilla. Kuvauspisteitä on kertynyt yli 2000, sukelluksia lähes 700 ja pohjaeläinnäytteitä yli 200 kappaletta. Vuoden 2015 aikana Suomen ympäristökeskus kokoaa tutkimustulokset ymparisto.fi -verkkosivustolla julkaistavaan karttapalveluun. Tämä lisäksi kunnianhimoisena tavoitteena on julkaista Suomen rannikon vedenalaisista lajeista ja luontotyypeistä kertova Atlas.

Vedenalaisista luontoarvoista kertovat kartat ovat haluttua aineistoa alueellisessa suunnittelussa. ELY-keskukset ja Metsähallitus ovat yhteistyössä kehittäneet kartta-aineistoa muun muassa kaavoittajien ja suojelusuunnittelijoiden tarpeisiin. Karttoja on jo käytetty Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELYjen alueilla.

Tulevana kesänä maastokartoituksissa täydennetään kerättyjä aineistoja ja kohdennetaan tutkimuksia uhanalaisiin lajeihin ja luontotyyppeihin sekä aikaisempina vuosina erityisen arvokkaiksi havaituille alueille.

Ympäristöministeriön rahoittama vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuutta kartoittava VELMU-hanke alkoi vuonna 2004. SYKEn koordinoimassa hankkeessa ovat mukana rannikon ELY-keskukset, Metsähallitus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Geologian tutkimuskeskus sekä Åbo Akademi. Tavoitteena on lisätä tietoa meriluonnon monimuotoisuudesta ja valmistella työkaluja, joilla vedenalaisia luontoarvoja voidaan tehokkaimmin suojella.

Merenhoidon toimenpideohjelma 2016 - 2022 on kuultavana ajalla 15.1. - 31.3.2015

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa merialueidemme tulevaisuuden tilaan. Puhtaat vedet ja monimuotoinen meriluonto ovat osa Suomi-kuvaa. Itämeren allas ja meitä lähellä olevat Suomenlahti, Saaristomeri ja Selkämeri ovat tärkeä osa luonnonvarojamme.

VELMUn vieraslajipoiminta: elegantti sirokatkarapu (Palaemon elegans)

 

Sirokatkarapu viherlevällä. Kuva: Rami Laaksonen

Sirokatkarapu on kymmenjalkaisten rapujen lahkoon kuuluva vieraslaji, joka tavattiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2003 Hangon vesillä. Luontaisesti lajia esiintyy Mustaltamereltä ja Välimereltä Atlantille Euroopan ja Afrikan rannikoille. Suomen rannikolta tavattavat sirokatkaravut ovat geneettiseltä alkuperältään lähellä Välimeren populaatiota, joten ne ovat todennäköisesti levinneet laivaliikenteen mukana.  Nykyisin lajin levinneisyys kattaa merialueen Selkämeren eteläosista Loviisaan. Tänä vuonna lajia tavattiin runsaslukuisena syyskuussa Kasnäsin ympäristön merialueella.

VELMU-hankkeen sukeltajat saivat seurata vilkkaiden ja värikkäiden rapujen touhukasta elämää. Laji elää matalassa rantavedessä kasvillisuuden seassa. Talveksi se siirtyy hieman syvempään veteen. Sirokatkaravun tuntomerkkejä ovat tumma raidoitus ja etummaisten raajaparien sinikeltainen väritys. Ruokavalioon kuuluvat kasviaines ja pienet eläimet. Se voikin kilpailla meillä kotoperäisten lajien, kuten esimeriksi leväkatkaravun kanssa ravinnosta ja elinympäristöstä. Toistaiseksi ei ole tietoa lajin vaikutuksesta alkuperäisiin lajeihimme.

VELMUlaiset toivottavat kaikille hyvää uutta vuotta. Lukemattomat erilaiset ihmistoimet vaikuttavat meren ja meriluonnon tilaan. Jokainen voi tehdä valintoja merensuojelun puolesta.

Lisätietoja:

Rami Laaksonen, p. 0295 022 948
Suvi Kiviluoto, p. 0295 022 861


Alueellista tietoa