Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi yli 90 000 euroa avustuksia saariston ympäristönhoitoon (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myönsi saariston ympäristönhoitoavustusta 29 kohteelle yhteensä 96 200 euroa. Avustussummat vaihtelivat muuten 950 ja 5000 euron välillä, mutta omaa luokkaansa oli Paraisten kaupungille myönnetty 20 000 euron avustus Korppoon kulttuuriympäristön inventointiin. Avustuksia myönnettiin pääosin yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Vuoden 2014 määrärahaa oli Varsinais-Suomessa käytettävissä 84 000 euroa. Lisäksi voitiin myöntää käyttämättä jäänyttä määrärahaa, ns. vanhaa rahaa, 12 200 euroa.

Avustuksia myönnettiin hankkeille, jotka koskevat saaristoluonnon suojelemista sekä maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista. Avustusta saaneista yhteisöstä mainittakoon Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri sekä Saaristomeren luontokoulu, jotka järjestävät saaristossa talkooleirejä arvokkaiden perinnemaisemien hoitamiseksi. Tämän lisäksi avustusta myönnettiin mm. saaristomaisemassa leimaa-antavien rakennusten kuten rantavajojen ja kesähuviloiden kunnostamiseen.

Saariston ympäristönhoitoon myönnettävä avustus tulee vuosittain haettavaksi syksyllä yhtä aikaa muiden ympäristöhallinnon harkinnanvaraisten avustusten kanssa. Hausta ilmoitetaan suurimmissa sanomalehdissä sekä ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Maarit Kaipiainen, puh. 0295 022 874
Leena Lehtomaa puh. 0295 022 894


Alueellista tietoa