Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Valtatien 9 parantaminen Niiralan rajanylityspaikalla Tohmajärvellä alkaa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa toukokuun alkupuolella valtatien 9 parantamisen Niiralan rajanylityspaikalla. Hanke valmistuu marraskuussa 2014.

 

Liikenteellinen tilanne

Niiralan rajanylityspaikka on ollut vuodesta 1995 lähtien kansainvälinen rajanylityspaikka.

Niirala on itärajan rajanylityspaikoista neljänneksi vilkkain. Vuonna 2013 rajan ylitti noin 1,6 miljoonaa matkustajaa.

Vuonna 2012 toteutetuilla Niiralan raja-aseman rakennustöillä on parannettu tarkastusrakennuksen sisällä rajatarkastusjärjestelyjä. Liikennealueiden järjestelyiden muutoksilla kokeiltiin pilotointikohteena kaistatarkastusmenettelyä, joissa ei-tullattavan henkilöliikenteen matkustajien asiakirjatarkastukset tehtiin kaistatarkastusrakennukseen tehdyn asiointiluukun kautta auton matkustajien pysyessä auton sisällä.

 

Niiralan rajanylityspaikan liikenteen kasvu ja ajoittaiset ruuhkahuiput sekä ennusteet liikenteen tulevasta kehityksestä mm. Suomen ja Venäjän mahdollisen viisumivapauden vuoksi edellyttävät valtatiellä 9 ja raja-asemalla toteutettavia tie- ja liikennejärjestelymuutoksia sekä rajatarkastusten sujuvuuden parantamista.

 

Rajanylitysliikennemäärien kasvuennusteen mukaan rajanylittäjien määrä kasvaa nykyisestä 1,6 miljoonasta (vuoden 2013 kokonaismäärä, joista n. 45 % venäläisiä) vuoteen 2030 mennessä enimmillään 4 miljoonaan ja vähintäänkin 1,9 miljoonaan. Vuonna 2012 kasvua edelliseen vuoteen oli 17 % ja vuonna 2013 7 %.

 

Rakennettavat kohteet:

Välillä Uusikylä – Jylmänrinne

Valtatielle 9 tehdään uusi rekkakaista, jonka rakentamisen takia nykyistä valtatietä levennetään Jylmänrinteen kallioleikkaukseen saakka vuoroin etelä- ja pohjoispuolelle vallitsevan maankäytön mukaan.

Valtatien leventämisen johdosta valtatien 9 ja maantien 500 liittymäaluetta muutetaan vastaamaan uutta tilannetta. Valtatien suunnassa liittymäalueen suojatieylitysten kohdalle tehdään keskikorokkeet suojatieylityksen turvaamiseksi. Valtatien rakennetta parannetaan paaluvälillä 440 – 600.

Välillä Jylmänrinne – tarkastusrakennus

Jylmänrinteen kallioleikkauksen jälkeen esitetään maasta poistuville uusi kaksikaistainen ajorata nykyisen tien eteläpuolelle. Uusi ajorata erotetaan nykyisestä tiestä välikaistalla. Nykyinen tie jää maahan saapuvien käyttöön.

Tarkastusrakennuksen kohdalla

Maahan saapuvien ja maasta poistuvien ajoneuvojen kaistajärjestelyt ovat päärakennuksen kohdalla samanlaiset. Päärakennuksen viereiset kolme ajokaistaa jäävät Tullattavan henkilö-, linja-auto- ja raskaan liikenteen käyttöön. Päärakennuksen kohdalla on sen molemmin puolin kaistatarkastusrakennukset. Sen kohdalla on nykyisin molemmin puolin yksi ajokaista. Ajosuunnassa vasen ajokaista jää nykyiselleen, oikea ajokaista jaetaan kahdeksi kaistaksi ja katoksen pilaririvin ulkopuolelle rakennetaan uusi neljäs kaista. Kaistatarkastusrakennuksen pohjoispuolella uusi kaista sijoittuu osin nykyiselle rautatiealueelle. Suunnittelussa on huomioitu ratapiha-alueen mahdollinen laajentaminen tulevaisuudessa.

 

Välillä tarkastusrakennus – valtakunnan raja

Päärakennuksen ja rajan välille rakennetaan uusi kaksikaistainen ajorata rajalle saakka nykyisen tien eteläpuolelle. Uusi ajorata liitetään rajalla nykyiseen ajorataan. Ratkaisu on tältä osin väliaikainen. Nykyinen tie jää maahan saapuvien käyttöön.

Uuden ajoradan rakentamisen vuoksi etelänpuoleinen yksityistie pitää siirtää.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3,7 M€ (sis. alv 24 %).
Työt valmistuvat marraskuussa 2014.

 

Hankkeelle on myönnetty EU:n ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) -osarahoitusta.
Karelia ENPI CBC on Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä hyvinvointia ohjelma-alueella rajanylittävän yhteistyön avulla.

Pääurakoitsijana on Oteran Oy.

 

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Investointivastaava Kari Leinonen p. 0400 571 101

Urakoitsija
Oteran Oy, työmaapäällikkö Markku Savolainen  p. 040 5111 064

Pohjois-Karjalan Rajavartiosto
Rajatarkastusaseman päällikkö Heikki Juntunen 0295 423 211 tai Eero Mustonen 0295 423 212

 


Alueellista tietoa