Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Työelämän kehittäminen on meidän yhteinen asia (Lapin ELY-keskus)

Lapin työelämän laadun ja tuottavuuden parantamiseksi on perustettu Lapin alueverkosto. Tavoitteena on, että työpaikat saavat kehittämisessä tarvitsemansa tuen ja palvelut aikaisempaa helpommin.

Kansallinen työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa yhä useammalla työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.

– Kansalliseen tavoitteeseen tehdä Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä on ladattu mukavasti haastetta, toteaa Lapin kauppakamarin varatoimitusjohtaja ja Lapin alueverkoston puheenjohtaja Taija Jurmu.

Kohti hyvempää työelämää

Lapin alueverkoston tähtäimessä on tavoittaa alueen työpaikat ja lisätä työpaikkojen osaamista työelämän kehittämisen eri vaihtoehdoista. Verkostossa on mukana toimijoita, jotka tarjoavat lappilaisille työpaikoille työelämäpalveluita ja työelämän kehittämisrahoitusta.

Työelämän kehittämiseen käytettävissä olevat palvelut ja rahoitusmuodot tulevat toimijoiden kesken tutuiksi, kun yhteistyötä tiivistetään. Työpaikat hyötyvät ja saavat kehittämisessä tarvitsemansa tuen ja palvelut aikaisempaa helpommin.

– Verkoston tarjoamat työkalut soveltuvat niin teolliseen tuotantolaitokseen ja palveluyritykseen kuin julkisen hallinnonkin työpaikoille. Tärkeintä on huomata, että jo pienillä arkipäiväisillä toimenpiteillä on työn tuottavuudelle ja työilmapiirille merkitystä, kun kaikki osalliset ovat mukana tekemässä muutoksia, kertoo Lapin ELY-keskuksen ylijohtaja Pirkko Saarela.

Rohkeutta työpaikkojen kehittämiseen

Hyvempi työelämä Lappiin! -tilaisuudessa viritetään keskustelua työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaisesta kehittämisestä.

– Meillä Lapissa suomalaisen työelämän haasteet näkyvät korostuneesti, mutta väestön ikääntymisestä, rakennemuutoksesta ja uusien työpaikkojen luomisen tuskasta huolimatta nyt vaan pitäisi löytyä työpaikoilta rohkeutta kasvaa ja uudistua. Lapin alueverkosto tukee työpaikkoja näissä haasteissa, toteaa Taija Jurmu.

– Suuret muutokset ja tuottavuusharppaukset vaativat toki aikaa ja resursseja, mutta niidenkin pitäisi olla koko työyhteisön yhteinen, ei vain johdon asia.  Avoimuus asioiden käsittelyssä on kaikkien etu, jatkaa Pirkko Saarela.

Lapin alueverkoston kokoonpano

Lisätietoja:

  • Ylijohtaja Pirkko Saarela, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 122
  • Lapin kauppakamarin varatoimitusjohtaja, Lapin alueverkoston puheenjohtaja Taija Jurmu, p. 040 510 8889

Alueellista tietoa