Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tornionjoen lohikuolemia selvitetään yhteistyössä Elintarviketurvallisuusviraston tutkijan kanssa (Lapin ELY-keskus)

 

Lapin Ely-keskus ja Eviran tutkija ovat parhaillaan Tornionjoella selvittämässä lohikuolemien syitä. Tornionjoelta halutaan seuraavaksi saada näytteeksi eläviä lohia. Yhteistyötä tehdään paikallisten kalastajien kanssa ja tuloksia näytepyynnin onnistumisesta on odotettavissa viikonlopun aikana.

 

Eviran tutkija Satu Viljamaa-Dirksin mukaan on ensiarvoisen tärkeää saada näytteitä elävistä kaloista, jotta myös mahdollinen UDN-tauti voitaisiin todeta. UDN-tauti on lohien ihokuoliotauti, jota on esiintynyt mm. Skotlannissa. Tornionjoen lohissa saattaa olla merkkejä kyseisestä taudista ja asia halutaan nyt varmistaa tuoreilla kalanäytteillä. Myös muita mahdollisia syitä lohikuolemille tutkitaan edelleen. UDN tauti ei ole vaarallinen ihmiselle.

 

Koska veden lämpötila on Tornionjoessa lohikaloille tällä hetkellä erittäin korkea, kaikki lohien ylimääräinen käsittely on niille haitaksi. Esimerkiksi pyydystä ja päästä -kalastusta tulee välttää, koska siinä kala aina vahingoittuu ja todennäköisesti kuolee näissä olosuhteissa vapauttamisensa jälkeen.

 

Lapin Ely-keskuksen toimesta toteutetaan Tornionjoella ja Muonionjoella tehostettua näytteenottoa myös veden laatuun liittyen. Vedenlaatua selvitetään laajasti, muun muassa veden fysikaalisten ominaisuuksien, yleiskemiallisen tilan ja metallien osalta. Tulokset Metlan ja SYKE:n laboratoriosta pyritään saamaan mahdollisimman pian.

 

Ely-keskuksessa on käyty läpi Kukkolankosken edelliset 16.6.2014 kerätyt vedenlaadun seurantatulokset. Tuloksissa ei ilmene ajankohtaan nähden vedenlaadun poikkeavuuksia.

 

Näytepyynnin onnistumisesta ja tutkimusten muusta etenemisestä tiedotetaan seuraavan kerran maanantaina 21.7.2014. 

           

 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Timo Jokelainen, puh 0295 037 339

Kalatalousasiantuntija Kare Koivisto, puh 0295 037 067

Elintarviketurvallisuusvirasto Satu Viljamaa-Dirks, puh 044-7201469


Alueellista tietoa