Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiesuunnitelma suunnitteilla olevan asuntomessualueen liittymästä Anttolantielle on valmistunut ja tulossa nähtäville (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus on lähettänyt valmistuneen tiesuunnitelman lausunnolle Mikkelin kaupungille, Etelä-Savon maakuntaliitolle ja Etelä-Savon ELY-keskukselle. Mikkelin kaupunki asettaa suunnitelman nähtäville lähiaikoina.

Tiesuunnitelma "Kantatien 62 Pursialankadun liittymäalueen parantaminen" koskee nykyisen Pursialankadun liittymän parantamista ja uuden liittymän rakentamista sen länsipuolelta kantatieltä 62 suunnitteilla olevalle uudelle kaava-alueelle. Tiesuunnitelman päätavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden turvaaminen uudessa liikenteellisessä tilanteessa.  

Tiesuunnitelma liittyy Mikkelin kaupungin suunnitelmaan kaavoittaa Porrassalmen maantieliittymän ja Kirkonvarkauden sillan välinen kantatien 62 eteläpuolinen alue asuinalueeksi (Kirkonvarkauden asemakaavaehdotus, Moisio - Kyyhkylä osayleiskaavan muutosehdotus).

Kaavaehdotusten mukaisten tie- ja katujärjestelyjen toteuduttua suunnitellun liittymän jatkeeksi rakennettava katu korvaa ajoneuvoliikenteen osalta Porrassalmen maantien alkuosan. Sivuun jäävä maantien osa jää pelkästään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön.

Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusarvio on 265 000 euroa.

Lisätietoja
projektivastaava Pekka Hämäläinen, puh. 0400 173 148, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 


Alueellista tietoa