Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiemerkintätyöt alkavat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueella (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Tiemerkintätyöt alkavat Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus alueella (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) viikolla 24.

Tiemerkintöjen ylläpitotyöt aloitetaan pienmerkintöjen kunnostamisella. Pienmerkinnöistä suojatiet ja pyöräteiden jatkeet tulee olla kunnostettuna 31.7. mennessä eli ennen koulujen alkamista. Muut pienmerkinnät kuten ryhmitysnuolet, sulkualueet ja nopeusrajoitusmerkit tulee olla kunnostettuna 31.8. mennessä.

Alemman tieverkon tiemerkintöjen ylläpito aloitetaan viikolla 24. Keskivilkkaiden, lähinnä kantateiden tiemerkintöjen tulee olla valmiina 31.8. mennessä. Vähäliikenteisimmän alemman tieverkon merkinnät tulee kunnostaa 15.9. mennessä. Päätieverkon tiemerkintöjen ylläpitotyöt aloitetaan viikolla 27 ja merkinnät tulee olla kunnostettu 31.7. mennessä.

Uudelleenpäällystyskohteiden tiemerkinnät tulee olla tehtynä kahden viikon kuluessa päällysteen valmistumisesta tai kolmen viikon kuluessa, jos kohteelle tehdään täristävien merkintöjen jyrsintöjä. Uudelleenpäällystyskohteella nopeusrajoitus on enintään 80 km/h ja kaksiajorataisella osuudella 100 km/h, kunnes tiemerkinnät on tehty.

Tiemerkintätyöstä voi aiheutua häiriötä yleiselle liikenteelle. Pituussuuntaisten tiemerkintöjen kunnostaminen tehdään liikkuvilla koneilla ja pienmerkintätyöt tehdään lähes aina käsityönä. Tiemerkintätyöstä varoitetaan tiemerkintäkoneisiin kiinnitetyillä liikennemerkeillä ja varoitusvaloilla. Alemmalle tieverkolla maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan vaahtokartioilla. Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa noin minuutin kuluttua.

Tiemerkintöjen ylläpitoon ja uudelleenpäällystyskohteiden uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella noin 2,3 milj. euroa. Myös tieverkolle toteutettavat täristävien merkintöjen jyrsinnät tehdään tiemerkintätöiden yhteydessä.

Tiemerkintätöiden palveluntuottajana toimii Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella Cleanosol Oy.

Liitteet

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
projektivastaava Maarit Kauppinen puh. 0295 026 726, maarit.kauppinen(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa