Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Täplärapu elvytti ravustuskulttuurin, mutta on iso riski jokiravulle (Hämeen ELY-keskus)

Ravustuskausi alkaa maanantaina 21.7. klo 12, ja tuhansilla kesämökeillä nautitaan tulevalla viikolla rapuherkkuja.

Lähes kaikissa Hämeen ja Pirkanmaan suurissa reittivesissä on pyyntivahvat täplärapukannat. Ne on kotiutettu rapuruton jo sata vuotta sitten tuhoamien alkuperäisten jokirapukantojen tilalle. Täplärapusaalis ylittää jo selvästi jokirapusaaliin. Elinvoimaisia jokirapukantoja on jäljellä vielä joissakin pienissä latvavesistöissä.

Täpläravun myötä ravustuskulttuuri ja ravuilla herkuttelu on noussut uuteen kukoistukseen. Suomessa on jo yli 100 000 ravustajaa, ja joka kolmas suomalainen syö kotimaisia rapuja. Rapusaaliin arvo on huomattavan suuri, ja myös monet ammattikalastajat saavat ravustuksesta lisätuloja. Rapupyydysten kauppa on elpynyt ja ravustusta hyödynnetään maaseutumatkailussa.  

Täplärapuja ei saa siirtää uusiin vesiin ilman lupaa

Täpläravun menestyksen kääntöpuolena on sen luvattomien istutusten aiheuttama jokiravun ahdinko. Käytännössä kaikki täplärapukannat kantavat jokiravulle tuhoisaa rapuruttoa, vaikka eivät itse siitä välttämättä kärsikään. Siksi on erittäin tärkeää, ettei täplärapuja summittaisesti siirretä uusiin vesiin. Tällainen istutus voi pahimmillaan johtaa tuottavan jokirapukannan tuhoutumiseen.

Kalastuslain mukaan täpläravun kotiutusistutukseen tarvitaan aina ELY-keskuksen lupa. ELY-keskukset ovat sopineet alueesta, jonne istutuslupia voidaan myöntää. Silloinkin luvan myöntämisen ehtona on, ettei elinvoimaisia tai elvytettävissä olevia jokirapukantoja vaaranneta. Luvaton istutus on rikoslain mukaan rangaistava teko.

Täplärapuhavainnot voi ilmoittaa vieraslajiportaalissa

Täplärapu on Suomessa vieraslaji, jonka levinneisyyttä viranomaiset seuraavat raputalouden suunnittelua ja hoidon ohjausta varten. Havainnot uusista luvattomiin istutuksiin perustuvista täplärapuesiintymistä voi ilmoittaa suoraan ELY-keskukselle tai vieraslajiportaalissa www.vieraslajit.fi.


Lisätietoja    

  • kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 077

Alueellista tietoa