Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset talvikaudella 2014–15 otetaan käyttöön koko maassa viikolla 44. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asetetaan Liikenneviraston 23.10.2014 päätöksen mukaisessa laajuudessa viimeistään 30.10.2014 aikana. Merkkien vaihto aloitetaan keskiviikkona 29.10.2014.

Liikennevirasto on päättänyt tulevan talven ja pimeän ajan nopeusrajoitusjärjestelystä tieliikennelain 25 §:n 1 momentin sekä liikenne- ja viestintäministeriön 27.8.2004 antaman yleisohjeen ja 20.9.2006 kirjeen perusteella.                    

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 km/h tieosuuksia 675 km

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 km/h nopeusrajoitus alenee 80 km/h:ssa 1 780 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on 606 km. Lisäksi maanteille asetetaan 70 km/h -rajoituksia 183 tiekilometrille. Maanteille jää talviajaksi 675 kilometriä 100 km/h nopeusrajoi-tuksia. Kainuussa näitä teitä on 249 km.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa talviajan nopeusrajoitusten laajuuteen tulee seuraavat muutokset edellistalveen verrattuna:

Uusi talviaikainen 70 km/h -rajoitus otetaan käyttöön maantiellä 18666 välillä Liminka - Tupos (5,8 km).

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on tulevalla talvikaudella yhteensä 183 km alennettua 70 km/h nopeusrajoitusta kapeilla ja suhteellisen paljon raskasta liikennettä välittävillä maanteillä, joilla on myös tienvarsiasutuksesta johtuvaa kevyttä liikennettä. Kainuun alueella näitä rajoituksia ei ole käytössä.

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksilla on selkeät vaikutukset mm. onnettomuuksien vähenemiseen

Tutkimusten mukaan talvirajoitusten alaisilla maanteillä henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät, liikenteen melu ja päällysteen kuluminen vähentyvät samoin pakokaasupäästöt. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Talviajan nopeusrajoitusten seurantatutkimuksen mukaan alennettu nopeusrajoitus on vähentänyt henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin 28% verrattuna teihin, joilla 100 km/h -rajoitus on ollut myös talviaikana voimassa. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta vaikutus oli 36 % (LVM:n julkaisu 9/97). Laskennallisesti talviajan nopeusrajoituksilla on arvioitu säästettävän noin 15 liikennekuolemaa ja noin 50 henkilövahinko-onnettomuutta vuosittain Suomen maantieliikenteessä.
 

 

Lisätietoja:

Tieinsinööri Heino Heikkinen, puh. 0295 038 241,
Liikenneturvallisuusasiantuntija Tarja Jääskeläinen puh. 0295 038 251.


Alueellista tietoa