Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Taksilupien kiintiöt vuodelle 2015 vahvistettu - vähennyksiä sekä Satakunnassa että Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on vahvistanut kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuodelle 2015 Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Kummankaan maakunnan alueella ei ole tarpeen tehdä suuria muutoksia.  Sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa muutamien kuntien lupien enimmäismäärää on pienennetty johtuen jatkuvasti laskevasta kysynnästä. Lupien enimmäismäärää on lisätty ainoastaan Merikarvialla. Lupien enimmäismääriä vahvistaessa huomioidaan sekä taksipalvelujen kysyntään että tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Taksikiintiöt vahvistetaan vuodeksi kerrallaan.

Satakunnassa vähentämisten syynä on pääsääntöisesti kysynnän laskeminen ja ajosuoritteiden vähentyminen. Raumalla lupien määrä vähenee kahdella ja Porissa kolmella. Yksi Porin lupavähennyksistä kohdistuu Noormarkkuun. Kiintiötä pienennettiin yhdellä henkilöauton luvalla Nakkilassa. Alueen ainoa taksilupien määrän lisäys kohdistuu Merikarviaan.

Varsinais-Suomessa taksin kysyntä on jatkanut laskuaan erityisesti maakunnan suurimmissa kaupungeissa. Vuodelle 2014 lupamääriä on pienennetty niin ikään seitsemän kunnan alueella. Turku-Kaarinan yhteisliikennealueen lupamäärää on pienennetty yhdeksällä luvalla, joista kaksi on esteettömien autojen lupia. Salossa on koko Salon kiintiöstä vähennetty yksi henkilöauton lupa ja yksi esteettömän henkilöauton lupa. Lisäksi Kiikalan kiintiöstä on vähennetty yksi tavallisen henkilöauton lupa.  Naantalissa lupien määrä vähenee neljällä, joista kaksi on koko Naantalin kiintiöstä ja yksi sekä Rymättylän että Velkuan kiintiöistä. Liedossa lupien määrä vähenee kahdella ja Paimiossa, Pyhärannassa ja Sauvossa yhdellä luvalla. Enimmäismäärien pienentäminen ei aiheuta muutoksia voimassa oleviin lupiin.

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta kaikkien asiakasryhmien osalta sekä kaupunkimaisilla alueilla että maaseudulla. Kaupunkien ja kasvukeskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lupien enimmäismääriä vahvistaessaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestökehityksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen ja anniskelupaikkojen määrän. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on huomioitu olemassa olevat lupamäärät, taksitiheys, viime vuosien ajosuoritteet ja taksitilausten kehitys.

Taksilupien enimmäismääräpäätökset löytyvät taksilupasivuilta (aluevalintana Varsinais-Suomi).

LISÄTIETOJA: Varsinais-Suomen ELY-keskus, lakimies Meeri Niinisalo, puh. 0295 022 814


Alueellista tietoa