Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Soidensuojeluohjelman maastoinventoinnit käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Avointa luhtanevaa Pyhännällä. Kuva © Olli-Pekka Siira.

Soidensuojelun täydennysohjelman valmisteluun liittyvät maastoinventoinnit ovat käynnistyneet Pohjois-Pohjanmaalla. Tänä kesänä inventoidaan 60 suon luontoarvot. Inventoitavaa aluetta on noin 20 000 hehtaaria. Soilta kerätään tietoa suotyypeistä, -kasvillisuudesta ja –eläimistöstä. Inventoitavien alueiden maanomistajia on tiedotettu käynnissä olevista maastotöistä. Inventointi ei aiheuta soille käyttörajoituksia.

Inventointien tavoitteena on kerätä tietoa Suomen arvokkaimmista suojelemattomista soista valtakunnallisen soidensuojelutyöryhmän käyttöön, joka tekee esityksen soidensuojelun täydennysohjelmaan valittavista alueista. Ympäristöministeriön päätöksen mukaan soidensuojeluohjelman päätöksenteko vaiheistetaan siten, että esitys Etelä-Suomen soidensuojeluohjelmasta viedään valtioneuvoston päätettäväksi keväällä 2015. Pohjois-Suomen kohteista tehdään päätös vuonna 2019.

Valtakunnallisen soidensuojelun täydennysohjelman inventoinnit ovat käynnissä lähes koko maassa pohjoisinta Lappia ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Ohjelma perustuu luonnonsuojelulakiin, pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan sekä valtioneuvoston 30.8.2012 antamaan periaatepäätökseen soiden kestävästä ja vastuullisesta käytöstä sekä suojelusta. Ohjelmaa valmistelee luonnonsuojelulain mukaisesti ympäristöministeriö ja sen asettama soidensuojelutyöryhmä. Ohjelmaan aikanaan valittavien soiden tulee olla luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti merkittäviä.

Lisätietoja:
Monimuotoisuusasiantuntija Marja-Liisa Seväkivi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 035, marja-liisa.sevakivi(at)ely-keskus.fi
Luonnonsuojeluyksikön päällikkö Eero Melantie, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 377, eero.melantie(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa