Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Seinäjoen itäisen ohikulkutien suunnittelun väliaikatietoa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla on uusia ilmakuvapohjille tehtyjä visualisointikuvia valtatien 19 Mäki-Hakolantie - Nurmo -suunnitelmasta Kertunlaakson kohdalla.

Ilmakuvapohjalla on esitetty tasa-arvokäyrät, joista näkee etäisyyden valtatien reunasta:

Viistoilmakuvaan on tehty kuvasovite, josta voidaan nähdä miten suunniteltu valtatie sijoittuu maastoon:

Pdf-dokumentissa on otteita tarkemmasta korkearesoluutioisesta kuvasovitteesta.

 

Mäki-Hakolantieltä Nurmon eritasoliittymään valtatien 19 yleissuunnitelman muutoksen hyväksymispäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen toukokuussa 2014. Tähän mennessä KHO on pyytänyt lausunnot ja vastineet valituksista. KHO:n keskimääräinen käsittelyaika on noin 1 - 1,5 vuotta. Samaa osuutta koskeva tiesuunnitelma tullaan esittämään hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun yleissuunnitelman muutos saa lainvoiman. Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä Seinäjoen kaupungilla kesällä 2014 ja siitä tehtiin kolme muistutusta. Muistutukset koskevat yksityistiejärjestelyjä sekä yleisesti alueen asukkaiden tasapuolista kohtelua.

Hankkeen internet-sivujen osoite on:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vt-19-seinajoen-itainen-ohikulkutie

Hankkeen rakennuttajana toimii Liikennevirasto. Liikennevirasto vastaa hankkeen rakentamista koskevasta tiedottamisesta.

Lisätietoja:

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Investointipäällikkö Ari Perttu, 0295 027 745

 


Alueellista tietoa