Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Ratas pyörimään! Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2030 on käynnistetty (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ympäristöohjelmassa on viisi kehityspolkua vuoteen 2030. Ensimmäiselle jaksolle 2014–2020 on valittu painopisteet, joita on pidetty tässä vaiheessa tärkeimpinä. Ohjelman käynnistysseminaariin Turussa maanantaina 13.10. osallistui runsas 100 henkilöä eri puolilta Satakuntaa ja Varsinais-Suomea. Heidät kaikki nimettiin oppaiksi kehityspoluille viemään tavoitteita eteenpäin kukin tahollaan.

Ympäristöohjelman rakentamiseen ovat aktiivisesti osallistuneet kymmenet tahot ja lähes 200 ihmistä niiden edustajina. Myös toteutus on yhteistyötä. Ohjelma on käsitelty Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntahallituksissa ja otettu näin maakuntaohjelmien toteutuksen välineeksi.

Ohjelma ja haasteareena ovat Ympäristö Nyt -verkkopalvelussa

Ympäristöohjelma on kokonaisuudessaan ymparistonyt.fi -verkkopalvelussa, ei paperinmakuisena, vaan virkeänä ja ajan hermolla rullaavana sisältönä. Tarjolla on motivoivaa taustatietoa aiheista, haasteareena ja ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia alueelta. Kaikki on avointa kommentoinnille ja keskustelulle.

Haasteareena tarjoaa erikokoisille toimijoille ja eri laajuisille hankkeille kanavan levittää hyviä ratkaisuja ja käytäntöjä ja samalla tuoda esille organisaation innovatiivisuutta ja osaamista kestävän kehityksen alalla.  

Haasteareenalla edelläkävijät haastavat toisia toimijoita mukaan toteuttamaan testaamaansa hyvää ratkaisua. Haastaa voi myös kehittämisyhteistyöhön, esimerkiksi materiaalien kierrätykseen taikka logistiseen tai hankintayhteistyöhön. Ensimmäiset haasteet heitettiin avajaisseminaarissa:

  • Lähikalaa kaupungin ruokapalvelun vakiomenyyhyn: Naantalin kaupungin ateriapalvelut haastaa Kaarinan kaupungin tarjoamaan lähikalaa ruokalautasillaan.
  • Kaupunkipuistoihin eloa ja palveluja. Porin kaupunki haastaa Turun kaupungin kansallisen kaupunkipuistonsa kehittämiseen.   
  • Puheiden sijasta tekoja lähivesien puolesta. Kun puheet lähivesien puolesta kyllästyttävät, on aika siirtyä tekoihin. Lähivesitempaukset Rauman ja Porin seudulta ovat esimerkkinä muille.
  • Puuenergialla kasvihuoneet lämpimiksi. Lehtilän kauppapuutarha haastaa toiset kasvihuoneviljelijät siirtymään uusiutuvan energian käyttöön.
  • Aurinkopaneeleja kunnan kiinteistöihin: HINKU-kunta Mynämäki haastaa Liedon kunnan ottamaan aurinkosähköä käyttöön kiinteistöissään.

Suomen ympäristökeskus SYKE jakoi kuukauden HINKUteko-palkinnon päiväkoti Pikkularille Mynämäeltä. Pikkulaurin katolle asennettiin viime syyskuussa 18 kW:n aurinkopaneelijärjestelmän, josta seuraava päästövähennys on 10100 kg hiilidioksidia vuodessa.

ELY-keskus luomassa edellytyksiä

Ympäristöohjelmatyötä koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka edistää eri toimijoiden kohtaamista ja luo osaltaan edellytyksiä hyvien käytäntöjen leviämiselle. Ympäristöohjelmatyö on yksi työväline ja kumppani siinä toimijajoukossa, joka edistää maakuntaohjelmissakin esille nostettuja kestävän kehityksen tavoitteita.

Kehityspolut

  • Kestävät valinnat käyttöön: Arkivalinnat asumisessa, liikkumisessa ja kuluttamisessa. Julkiset hankinnat. Resurssitehokas ympäristöliiketoiminta.
  • Luonto ja kulttuuriympäristö hyvinvointia parantamaan: Lähiympäristö osaksi arkea. Luontoalueiden parempi saavutettavuus ja kulttuuriympäristön tunnettuus. Ekologiset verkostot.
  • Lähivedet hyvään kuntoon: Kuormitus kuriin. Sadevesien valunta hallintaan. Hyvinvointia lähivesistä.
  • Ruokalautanen ympäristövaikuttajana: Elintarvikeketjun ympäristöosaaminen. Ympäristöystävällinen ruokavalio. Ruokahävikin pienentäminen.
  • Resurssiviisaus alueen vahvuutena: Lounais-Suomesta ravinne- ja materiaalitehokkuuden mallialue. Hiilineutraalit ja energiatehokkaat ratkaisut. Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto.

www.ymparistonyt.fi
www.ymparistonyt.fi/haasteareena

Lisätietoja ja kuvia avajaisseminaarista:

ymparisto@lounaispaikka.fi

Niina Ruuska, p. 050 390 2399
Nina Myllykoski, p. 0295 022 768


Alueellista tietoa