Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pitkittyneen työttömyyden alentamiseen etsitään uusia yhteistyön ja etenemisen muotoja (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) laaditaan pitkittyneen työttömyyden alentamiseen tähtäävää toimeenpanosuunnitelma yhteistyössä alueen sidoryhmätoimijoiden kanssa. Työttömien työnhakijoiden avoimille työmarkkinoille pääsyn vauhdittamiseksi etsitään maakunnan tasolla uusia yhteistyön muotoja. Yleinen työmarkkinatilanne vaikuttaa työtä hakevien työllistymismahdollisuuksiin. Avoimia työpaikkoja on suhteessa vähemmän auki, kuin on työttömiä työnhakijoita. Työttömyyden pitkittyminen on nousussa, minkä lisäksi ensivuonna astuu voimaan useita työllisyyden hoitoon liittyviä uudistuksia.

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen suunnittelija Anne Heinonen toteaa, että työttömyys voi pitkittyä, vaikka olisi ammattitaitoinen ja taitava työntekijä, koska avoimet työmarkkinat eivät tällä hetkellä työllistä. - Pohjois-Savossa oli syyskuussa yli 8000 työtöntä työnhakijaa, joiden työttömyys on pitkittynyt. Määrä on noussut noin tuhannella henkilöllä vuoden takaisesta, mikä on huolestuttavaa. Ensi vuonna voimaan tulevat muutokset, kuten työmarkkinatukea saavien työttömien maksuosuuksien muuttuminen, tuo sekin tarpeen ehkäistä asiakkaiden työttömyyden pitkittymistä. Nyt haetaan uusia ideoita siihen, miten työhallinto, työnantajat, kunnat ja välityömarkkinatoimijat voivat tiivistää yhteistyötä, kertoo suunnittelija Anne Heinonen.

 

Selvitysprojekti on valmis helmikuun 2015 lopussa. Kyseessä on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama projekti, jonka avulla pyritään tunnistamaan palvelujärjestelmän haasteita ja etsimään niihin ratkaisuja. Laadittava toimeenpanosuunnitelma kokoaa tietoa ja toimintamalleja Pohjois-Savon palveluista pitkittyneen työttömyyden alentamisessa. Lisäksi toimeenpanosuunnitelmaan sisältyy ehdotuksia kehittämiskohteiksi ja jatkotoimenpiteiksi. Työ on aloitettu kutsumalla sidosryhmätoimijoita yhteistyökokouksiin. Tammikuussa järjestetään kaksi laajaa poikkihallinnollista yhteistyökokousta, joissa muodostetaan yhteinen näkemys siitä, miten pitkittynyttä työttömyyttä pyritään alentamaan tulevana vuonna.

 

Lisätietoja:
suunnittelija Anne Heinonen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
puh. 050 380 7304, anne.heinonen(at)ely-keskus.fi
RATAS -Pohjois-Savon rakennetyöttömyyden torjunnan toimeenpanosuunnitelma  (ESR)
 


Alueellista tietoa