Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pieksämäen Naarajärven taimitarhan jätetäyttöalueen ympäristövaikutukset pieniä ja paikallisia (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus otti lokakuussa 2014 lisänäytteitä Pieksämäen Naarajärven alueella sijaitsevalta jätetäyttöalueelta. Tehty tutkimus liittyi aiemmin ELY-keskukselle ilmiantona tietoon tuleen jätetäyttöalueen tutkimuksiin. Näytteistä analysoitiin torjunta-aineita ja raskasmetalleja.

Haitta-ainepitoisuudet olivat tutkituilta osin pieniä. Suoalueelta purkautuvassa ojavedessä ei todettu torjunta-aineita. Myös tämänhetkiset ympäristö- ja terveysvaikutukset olivat pieniä ja paikallisia. Negatiivisia terveysvaikutuksia voisi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan aiheutua vain, jos itse täyttöä mentäisiin kaivamaan.

Vesinäytteitä otettiin yhteensä viidestä pisteestä: täyttöalueelle asennetusta kaivosta, alueen eteläpuolella olevasta pohjavesiputkesta, jätetäytön ja vanhan kaatopaikan viereiseltä suolta sekä kaksi näytettä alueelta laskevasta ojasta.

Alueella on suoritettu aiemmin tutkimuksia, joiden yhteydessä on selvitetty jätetäytön sisältöä, sen sisältämiä haitta-aineita, täytön laajuutta sekä ympäristön haitta-ainepitoisuuksia. Jätetäyttöalueen sekä alueella olevan vanhan kaatopaikan maaperässä todettiin merkkejä torjunta-aineista. Nyt tehdyn tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia kuin alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten tulokset. ELY-keskus arvioi mahdollisesti tarvittavien jatkoselvitysten ja -tutkimusten tarvetta.

Lisätietoja:

Ympäristöinisinööri Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228


Alueellista tietoa