Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Peräseinäjoella Kalaluomaan juoksutetaan normaalia enemmän vettä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kalajärven tekojärvestä Lapuanjoen suuntaan virtaavaan Kalaluomaan juoksutetaan ensi viikolla (viikko 51) normaalia enemmän vettä ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suorittaa alueella virtaamamittauksia. Juoksutusmäärä on Kalajärven vesioikeuden luvan mukainen maksimijuoksutus eli 2 m3/s. Alueella tehtävillä mittauksilla on tarkoitus varmistaa Kalaluoman vedenjohtokyky, jotta uomaan voidaan kesällä 2015 johtaa tarvittaessa riittävästi vettä. Ensi kesän juoksutustarpeet johtuvat Kalajärven täyttökanavan sulkuluukun rakentamisesta sekä Kalajärven voimalaitoksen kunnostuksesta. Työmaat on ajoitettu samaan ajankohtaan haittojen minimoimiseksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus rakentaa sulkuluukun kesällä 2015 Kalajärven täyttökanavaan. Sulkuluukulla parannetaan Kalajärven altaan toimintaa poikkeuksellisien tulvien aikana ja parannetaan patoturvallisuutta. Sulkuluukku rakennetaan Luomankylään lähelle Kalajärven täyttökanavan ja Seinäjoen vanhan uoman risteystä. Sulkuluukun rakentamisen arvioidaan kestävän pari kuukautta. Kalajärven tekojärvi on rakennettu vuosina 1970 - 1976 ja tähän asti täyttökanavan sulkemiseen on varustauduttu maamateriaalilla.

Seinäjoen Energia Oy kunnostaa Kalajärven vesivoimalaitoksen kesällä 2015. Kunnostuksen yhteydessä uusitaan voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät kokonaisuudessaan. Nykyinen turbiini ja generaattori kunnostetaan. Lisäksi laitoksen sisätilat saneerataan ja vesikattorakenteet uusitaan. Kalajärven voimalaitos otettiin käyttöön vuonna 1976 ja se on täysin alkuperäiskuntoinen. Voimalaitos sijaitsee Kalajärven tekojärven länsipuolella. Laitos pysäytetään huhtikuussa 2015 kevättulvien jälkeen ja kunnostettu laitos käynnistyy syyskuun lopussa 2015.

Voimalaitoksen kunnostuksella ja sulkuluukun rakennushankkeella tulee olemaan vaikutusta Kalajärven vesien hallintaan kesällä 2015. Rakennustöiden aikainen vesienhallinta tehdään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Seinäjoen Energia Oy:n yhteistyönä. Rakennustöiden vaikutuksista juoksutuksiin ja Kalajärven korkeuteen kerrotaan tarkemmin keväällä 2015, kun asiaa koskevat tarkemmat suunnitelmat valmistuvat.

Lisätietoja:

  • Kalajärven täyttökanavan sulkuluukun rakentamisesta: kunnossapitoinsinööri Tomi Mäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 561
  • Voimalaitoksen kunnostushankkeesta: sähköenergiayksikön johtaja Kari Roos, Seinäjoen Energia Oy, etunimi.sukunimi@sen.fi, puh. 020 760 1416

 

Kalajärven vesivoimalaitos patopenkalta kuvattuna.


Alueellista tietoa