Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Päällystystöitä tehdään heinä-elokuussa E18-moottoritiellä sekä valtateillä 8 ja 2 (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Kesän päällystystyöt jatkuvat heinä-elokuussa. Maanantaina 30.6. alkaa E18-moottoritien päällystystyöt Halikon rajan ja Paimion eritasoliittymän välillä ja työt kestävät n. 4 viikkoa. Viikolla 28 alkavat päällystystyöt valtatiellä 8 Rauman kohdalla. Työt kestävät kaksi päivää ja sen jälkeen päällystetään valtatietä 8 Luvian ja Porin välillä. Työt kestävät viikolle 30 saakka. Tämän jälkeen päällystetään valtatietä 8 Porissa Hyvelän ja Söörmarkun välillä. Kohteen valmistuttua viikolla 31 päällystystyöt siirtyvät valtatielle 2 Friitalan ja Nakkilan välille. Työt kestävät noin viikon. Myöhemmin elo-syyskuussa tehdään päällystystöitä mm. valtatiellä 2 Harjavallan ja Huittisten välillä. Valtateiden ohella päällystystöitä tehdään heinä-elokuussa myös muilla teillä.     

Päällystystyöt E18-moottoritiellä alkavat 30.6.

Tänä vuonna panostetaan edelleen E18 -moottoritien päällystämiseen. Päällystystöitä tehdään Halikon rajan ja Paimion eritasoliittymän välisellä alueella n. 7,5 km matkalla. Päällystystyöt alkavat maanantaina 30.6. iltapäivällä. Työt kestävät noin neljä viikkoa. Töitä tehdään pääasiassa klo 16.00–24.00 välisenä aikana ruuhkien välttämiseksi. Päällystystöitä tehdään kaista kerrallaan siten, että toinen ajokaista on pääosin käytössä. Tielläliikkujien on kuitenkin syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä sekä liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen. Työmaan kohdalla on myös alennettu nopeusrajoitusta.

Päällystystyöt valtatiellä 8 alkavat viikolla 28

Viikolla 28 alkavat päällystystyöt valtatiellä 8, jossa päällystetään tietä uudelleen Rauman keskustan kohdalla n. 2,5 km matkalta. Tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikennevalo-ohjaus. Tällä kohteella liikennemäärät ovat päiväaikaan niin suuret, että liikennehaittojen minimoimiseksi työ tehdään yötyönä klo 18.00–06.00 välisenä aikana. Päällystystyöt kestävät kaksi yötä. Yötyöstä huolimatta tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin.

Rauman kohdan valmistuttua jatkuvat päällystystyöt viikolla 28 valtatiellä 8 Luvian ja Porin välillä n. 11,0 km matkalla. Luvian ja Porin välillä päällystystyöt tehdään päiväaikaan. Päällystystöitä ei kuitenkaan tehdä Pori Jazzin aikana 17.7.–20.7. Tielläliikkujien on syytä varautua matkan viivästyksiin ja käyttää mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia reittejä. Työt kestävät viikolle 30 asti ja sen jälkeen samalla viikolla jatkuvat päällystystyöt valtatiellä 8 Porissa Hyvelän ja Söörmarkun välillä n. 4,0 km matkalla. Hyvelä – Söörmarkku -välillä liikennemäärät ovat päiväaikaan niin suuret, että liikennehaittojen minimoimiseksi työ tehdään yötyönä klo 18.00–06.00 välisenä aikana.

Päällystystyöt valtatiellä 2 alkavat viikolla 31

Valtatien 8 päällystyskohteiden valmistuttua viikolla 31 työt siirtyvät valtatielle 2 Friitalan ja Nakkilan välille. Tämän päällystyskohteen pituus on 7,5 km ja työ tehdään pääosin päivätyönä. Päällystystyöt kestävät noin viikon. Tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikennevalo-ohjaus. Tielläliikkujien on syytä varautua matkan viivästyksiin.

Myöhemmin elo-syyskuussa tehdään vielä päällystystöitä mm. valtatiellä 2 Harjavallan ja Huittisten välillä. Näistä kohteista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, kun aikataulut tarkentuvat.

Päällystystöitä tehdään myös muilla kuin valtateillä

Heinä-elokuussa päällystetään myös muita kuin valtateitä. Heinäkuun alussa alkavat päällystystyöt kantatiellä 44 Kankaanpään ja Honkajoen välillä. Työt kestävät heinäkuun loppuun. Tämän jälkeen heinä-elokuun vaihteessa alkavat päällystystyöt maantiellä 2555 Noormarkun ja Ruosniemen välillä. Työt kestävät pari viikkoa. Molemmat kohteet tehdään päivätyönä.

Kaikki kesän päällystyskohteet tiedossa olevine aikatauluineen löytyvät nettisivuiltamme.  

Yötöitä tehdään harkitusti

Yötöitä tehdään hyvin harkiten, sillä yötyö on n. 10–15 % päiväaikaan tehtävää työtä kalliimpaa ja hämäryyden takia myös päiväaikaan tehtävää työtä alttiimpaa vaaratilanteille. Yötyönä päällystetäänkin pääasiassa vain kaikkein vilkkaimpia kaksikaistaisia teitä, joissa liikenne joudutaan pysäyttämään vuorotellen molemmista suunnista.

Sade voi sotkea aikataulun

Päällystystyömaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen.

Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilä, p. 040 727 6061

Lisää taustoittavaa tietoa teiden päällystämisestä nettisivuillamme.


Alueellista tietoa