Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

"Oli aika kääriä hihat" (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työllistymistä ja muutosturvaa koskevan toimintamallin tavoitteena on parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän on vaarassa tulla irtisanotuksi. Tieto Kauhavan Lentosotakoulun lakkautuksesta aiheutti ensin hämmennystä ja sen jälkeen organisoidun kehittämissuunnittelun muutoksen vaikutusten minimoimiseksi ja uusien kehittämisideoiden eteenpäin viemiseksi. Ministeri Häkämiehen toteamus Kauhavalla, että on aika kääriä hihat, oli myös alku alueellisiin kehittämisponnisteluihin.

Vuosi sitten toukokuussa käynnisti toimintansa laajapohjainen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena oli Lentosotakoulun lopettamiseen liittyvien henkilöstöasioiden ja henkilöstön uudelleen sijoittumisen edistäminen muutosturvan toimintamallin mukaisesti. Yhteistyöverkostoon ovat osallistuneet Lentosotakoulun alueella toimivien kahdeksan työnantajaorganisaatioiden edustajat, Valtiokonttori, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Kauhavan kaupunki ja kaupungin kehityskeskus, Seamk, Kauhavan yrittäjät, EPn Aikuiskoulutusfoorumi -hanke ja yhteistyöverkoston vetäjänä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Yhteistyöverkosto on ollut harvinaisen laajapohjainen. Huoli alueen työpaikkojen ja työntekijöiden jatkotyöllistymisestä on antanut pontta yhteistyöverkoston kokoontumisille ja toimenpiteille. Yhteistyöverkosto on järjestänyt ja koordinoinut irtisanomisuhanalaisten palveluja viime kesästä lähtien. Tavoitteena on ollut järjestää yksilöllisiä muutosturvapalveluja Lentosotakoulun alueen henkilöstölle. Toiminnan tavoitteena on ollut löytää jokaiselle irtisanomisuhan alla olevalle työllistymis- tai koulutusratkaisu. Lentosotakoulun alueella on välittömästi n. 300 työpaikkaa ja tällä hetkellä irtisanomisuhan alla on enää 26 työntekijää.

Puolustusvoimilla ja Lentosotakoulun alueella toimivilla työnantajilla on ollut käytössään erilaisia erityistukia henkilöstön uudelleen sijoittumiseksi. Näistä tuista on myös yhteistyöverkoston kautta informoitu mm. alueen yrityksiä. Lentosotakoulun alueen työnantajilla on ollut nimetyt yhteyshenkilöt antamassa informaatiota ja tukea irtisanomisuhan alaisten työllistymiseksi. TE-toimiston muutosturva-asiantuntija on järjestänyt henkilöstölle useita muutosturvainfotilaisuuksia sekä henkilökohtaista ohjausta niitä tarvitseville. Lisäksi informaatiota on annettu koulutusmahdollisuuksista ja yrittäjyydestä. Palvelujen tuottamisessa on erityisesti huomioitu henkilöstön yksilölliset elämäntilanteet ja tavoitteet. Yksilölliset muutosturvapalvelut jatkuvat edelleen. Valtionkonttorissa toimiva Valtion henkilöstöpalvelut – yksikkö on tuonut yhteistyöverkoston toimintaan laajasti näkemystä valtionhallinnon muutostilanteiden kokemuksista sekä käytössä olevista tukimuodoista.

Hihat ovat edelleen käärittyinä ja yhteistyöverkosto jatkaa toimintaansa ainakin tämän vuoden tavoitteenaan tukea jokaista irtisanomisuhanalaista työntekijää ja järjestää jatkotyöllistymistä tukevia palveluja.

Lisätietoja antavat:

  • Jari Aaltonen, kehittämispäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, yhteistyöverkoston pj., p. 0295 027 541
  • Elina Nurmela, muutosturva-asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 04 6601
  • Juha-Petri Sievänen, HR-yhteyspäällikkö, Valtion henkilöstöpalvelut -yksikkö, p. 0295 50 3327

Alueellista tietoa