Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Muutoksia linja-autoliikenteessä 1.7.2014 alkaen (Uudenmaan ELY-keskus)

Linja-autoliikenteessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat avataan kilpai-lulle. Uudistuksen taustalla on EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti muuttunut joukkoliikennelaki, mistä johtuen joukkoliikenne järjestetään jatkossa joko markkinaehtoisesti tai julkisella tuella. Markkinaehtoisesti syntyvässä liikenteessä liikennöitsijät voivat kehittää vapaasti omaa liikennettään. Julkisesti tuettava joukkoliikenne on kilpailutettava joukkoliikenne- ja hankintalain mukaisesti. Nyt on meneillään vuoteen 2019 asti kestävä muutosvaihe. Muutokset ovat erilaisia Uudenmaan eri osissa. Uudenmaan ELY-keskus on valmistelullut muutosta yhteistyössä kuntien ja liikennöitsijöiden kanssa. Liikennettä on kehitetty kuntien ja valtion käytettävissä olevien resurssien sallimissa puittessa.

Toimivaltaisten viranomaisten tehtävä on joukkoliikenteen järjestäminen ja suunnittelu omalla toimialueellaan. Uudenmaan alueella joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat HSL, Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit ja Uudenmaan ELY-keskus. Kanta-Hämeessa toimivaltaisia ovat Hämeenlinnan seutuviranomainen ja Uudenmaan ELY-keskus. Päijät-Hämeessa toimivaltainen on Lahden seutuviranomainen. Uudenmaan ELY-keskus ja kunnat ovat tehneet kunta-ELY-sopimuksen, jossa sovitaan mm. joukkoliikenteen rahoituksesta sekä tiedotuksen ja markkinoinnin vastuista. Kunnat osallistuvat lippujen hintojen tukemiseen sekä liikennepalveluiden hankinnan rahoittamiseen.

Länsi-Uudellamaalla bussiliikenne säilyy pääosin ennallaan. Muutosten vaikutus kohdistuu vähäiseen määrään matkoja mm. Lohjan sisäisessä liikenteessä. Kaikki aiemmat lipputuotteet kelpaavat toistaiseksi entiseen tapaan.

Siuntion ja Kirkkonummen välisessä liikenteessä tapahtuu muutoksia 11.8.2014. Liikenne on kilpailutettu HSL:n ja ELY:n yhteishankintana. Seuraavat bussit alkavat loppuvuodesta 2014 liikennöidä HSL:n väreissä:

171A: Kamppi – Masala – Kirkkonummi – Kela – Störsvik – Siuntion asema

171B: Siuntion asema – Störsvik – Kela – Kirkkonummi

171K: Kamppi – Masala – Kirkkonummi – Siuntion kylpylä

171V: Kamppi – Masala – Kirkkonummi – Pikkala – Störsvik – Siuntion asema

Keski-Uudellamaalla suurimmat muutokset koskevat Helsingin, Hyrylän, Järvenpään ja Mäntsälän välistä liikennettä. Tällä reitillä liikennöi 1.7.2014 alkaen linja 665 Helsingistä Hyrylän, Järvenpään ja Kellokosken kautta Hyökännummelle:

Linjatunnuksella 665N kulkevat vuorot poikkeavat Riihikalliossa ja Jampassa

Linjatunnuksella 665A kulkevat vuorot jatkavat Järvenpäästä Mäntsälään

Linjatunnuksella 665AN kulkevat vuorot liikennöivät Jampan kautta Mäntsälään

Linja 765 liikennöi Helsingistä Lahdenväylän kautta Järvenpäähän. Hyrylästä Paijalan kautta Järvenpäähän alkaa liikennöidä linja 63. Mäntsälästä Hyvinkäälle, Porvooseen ja Järvelän kautta Lahteen liikennöivien vuorojen aikataulut ja reitit muuttuvat osin. Vuoroilla käyvät samat lipputuotteet kuin nykyisin.

Pornaisten ja Sipoon sekä Järvenpään ja Porvoon välinen liikenne muuttuu merkittävästi 11.8.2014. Liikenne on kilpailutettu HSL:n ja ELY:n yhteishankintana. Seuraavat bussit alkavat loppuvuodesta 2014 liikennöidä HSL:n väreissä:

786: Rautatientori – Jokivarsi – Nikkilä – Etelä-Paippinen – Järvenpää as

786K: Rautatientori – Kuninkaanmäki – Nikkilä – Etelä-Paippinen – Järvenpää as

787: Rautatientori – Jokivarsi – Nikkilä – Pornainen

787K: Rautatientori – Kuninkaanmäki – Nikkilä – Pornainen

787A: Rautatientori – Jokivarsi – Nikkilä – Pornainen – Halkia

787AK: Rautatientori – Kuninkaanmäki – Nikkilä – Pornainen – Halkia

788: Rautatientori – Jokivarsi – Nikkilä – Hinthaara – Porvoo

788K: Rautatientori – Kuninkaanmäki – Nikkilä – Hinthaara – Porvoo

986: Nikkilä – Etelä-Paippinen – Järvenpää as

987: Nikkilä – Pornainen – Järvenpää as

987B: Nikkilä – Pornainen

987BB: Nikkilä-Jokimäki

988: Järvenpää-Pornainen-Nikkilä-Porvoo

989: Pornainen-Järvenpää (eri kirjainversiot eri reiteillä)

Itä-Uudellamaalla linja-autoliikenteen suunnittelu, hinnoittelu sekä tiedotus ja markkinointi siirtyvät aiempaa enemmän liikennöitsijöille. Osa liikennöitsijöistä vaihtuu 1.7.2014 alkaen. Samalla aikataulut ja reitit muuttuvat osittain. Suuren matkustajakysynnän reiteillä vuorojen määrä lisääntyy ja käyttöön otetaan uusia lipputuotteita. Matkustuskysynnältään vähäisemmillä reiteillä vuorojen määrä saattaa vähentyä. Lipputuotteet säilyvät pääosin ennallaan, mutta Sipoon sisäisillä matkoilla eivät enää käy Itä- ja Keski-Uudenmaan seutuliput, vaan ainoastaan HSL:n liput (Sipoo on HSL:n jäsenkunta).

Helsingin ja Porvoon välillä nopeiden vuorojen määrä lisääntyy 11.8.2014 alkaen. Tällöin myös reitit muuttuvat, kun Itäkeskuksen kautta kulkevien vuorojen määrä vähenee nykyiseen nähden ja monet Porvoon suunnan vuorot kulkevat Söderkullan ja Helsingin välisen osuuden moottoritietä. Osa vuoroista kulkee Pasilan kautta Helsinkiin tarjoten hyvät vaihtoyhteydet juniin. Kaikkien liikennöitsijöiden vuoroissa eivät enää jatkossa kelpaa aiemmat seutuliput ja Porvoo-Helsinki-työmatkaliput. Lipputuotteiden kelpoisuuden voi varmistaa liikennöitsijöiltä. Osa liikennöitsijöistä tarjoaa myös omia lipputuotteitaan.

Porvoon sisäinen kaupunkiliikenne (linjat 1-5) toimii toistaiseksi entiseen tapaan. Ajantasaisimmat tiedot aikatauluista-, reiteistä- ja lipputuotteista on saatavilla liikennöitsijöiltä. Porvoon kaupunkialueen ulkopuolelle suuntautuvassa liikenteessä kaikki liikennöitsijät eivät hyväksy maksuvälineenä Porvoon alueella kaupunkiliikenteen lippua, nuorisolippua, seutulippua tai Porvoo-Helsinki-työmatkalippua. Lippujen kelpoisuuden voi tarkistaa liikennöitsijältä.

Kanta- ja Päijät-Hämeen joukkoliikenteessä tapahtuvat muutokset ovat melko pieniä. Suurin muutos tapahtuu kaukoliikennereitillä Lahti-Hämeenlinna-Turku, jolla aikataulut muuttuvat ja lippujen kelpoisuudessa voi tapahtua muutoksia. Hämeenlinnan seudun (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) sisäisen liikenteen muutoksista saa tietoa osoitteesta www.hameenlinna.fi/joukkoliikenne. Päijät-Hämeen maakunnan sisäisen joukkoliikenteen muutoksista saa puolestaan tietoa osoittesta www.lsl.fi.

Oman vuoron aikataulun voi tarkistaa internetistä osoitteesta matka.fi, matkahuolto.fi tai liikennöitsijöiden omilta internetsivuilta. Monien kuntien osalta tietoa löytyy myös osoitteesta uudenmaanjoukkoliikenne.fi. Lisätietoja aikatauluista ja vuoroista saa myös puhelimitse Matkahuollon palvelunumerosta 0200 4000 (puhelun hinta 1,99 € / min + pvm.). HSL:n liikenteestä saa tietoa HSL:n internetosoitteesta ja asiakaspalvelunumerosta 09 4766 4000.

Liikenteessä käyvät edelleen Matkahuollon ja liikennöitsijöiden matkaliput. Lippujen kelpoisuuden voi tarkistaa liikennöitsijältä tai internetosoitteesta uudenmaanjoukkoliikenne.fi.

  • Tiedustelut: info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi
  • Palautteet: www.ely-keskus.fi/palaute

Länsi-Uudenmaan tiedote

Keski-Uudenmaan tiedote

Itä-Uudenmaan tiedote

Itä-Uudenmaan tiedote ruotsiksi

Hämeiden tiedote


Alueellista tietoa